Jak wyglądają elastyczne formy zatrudnienia - cz.IV?

Większość z nas nie do końca kojarzy różnicę pomiędzy danymi formami elastycznego zatrudnienia. Oto niektóre z nich - ciąg dalszy:

1

Leasing pracowniczy – jest zatrudnieniem na podstawie umowy, gdzie pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. Agencja zatrudnia pracowników i podpisuje z nimi umowę o pracę, a następnie wysyła pracowników do pracy u zleceniodawcy.


2

Samozatrudnienie – jest to praca na własny rachunek poprzez założenie działalności gospodarczej.
Wiąże się to z koniecznością zgłoszenia się do ZUS i płacenia samemu składek ubezpieczeniowych.
Samozatrudniający się nie ma prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego.


3

Staż – odbywa się na podstawie umowy zawartej przez pracodawcą ze starostą.
Pracodawca może przyjąć bezrobotnego absolwenta na okres 12 miesięcy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z stażystą, to wszystko „spada” na starostę.
Absolwent nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko stypendium.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Samozatrudniający się nie ma prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 08.10.2010

Komentarze