Jak uzyskać wsparcie zakładając własną firmę?

Wiele osób, które wchodzą na rynek pracy, bądź też tych, które nie znajdują satysfakcjonujących ofert i zatrudnienia decyduje się, aby wziąć sprawy w swoje ręce i założyć własną firmę. Osoby takie nie są pozostawione same sobie i mogą liczyć na wsparcie szkoleniowe i finansowe.

1

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urząd Pracy w Białymstoku organizuje cykl warsztatów dotyczących zakładania i prowadzenia własnego biznesu „Moja firma”. Harmonogram oraz tematyka zajęć znajduje się na stronie http://www.up.podlasie.pl/


2

Dofinansowanie ze środków UE (do 40 tyś). Należy śledzić ogłaszane wyniki konkursów w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Instytucje, które otrzymają dofinansowanie z tego działania, będą ogłaszać nabory do projektów, podczas których uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowe i finansowe na rozpoczęcie własnego biznesu, które podzielone jest na 4 etapy – rekrutacja, blok szkoleniowy i doradztwo, przyznanie dotacji oraz wsparcie pomostowe. Rozstrzygnięcia konkursów można śledzić na stronie: http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/


3

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej (do 19 tyś). Osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy mogą być przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.. Procedura składa się z 3 etapów – nabór wniosków, szkolenia oraz założenie działalności. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.pup.bialystok.pl/ w zakładce Informacje dla bezrobotnych.


Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 16.09.2010

Komentarze