Jak dobrze napisać opinię o pracowniku? Kilka przydatnych zasad

Coraz większą rolę przy poszukiwaniu lub zmianie pracy odgrywa opinia o pracowniku, którą można na swoją prośbę otrzymać od dotychczasowego pracodawcy. Dokument ten wydany zostaje w momencie zakończenia współpracy. Opinia o pracowniku może stanowić mocny argument przy staraniu się o pracę na nowe stanowisko. Jak stworzyć referencje pracownika i co powinny zawierać, dowiesz się w poniższej poradzie.

1

Opinia o pracowniku ważna, jak list motywacyjny

W dobie Internetu i możliwości korzystania z gotowych szablonów, sprawa wydaje się bardzo prosta, aby otrzymać taki dokument. Jednak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Pierwsza zasada przy sporządzaniu opinii o pracowniku – Ty, jako szef, pisz własnymi słowami, a nie kopiuj informacji zawartych w istniejących wzorach. Możesz też zaproponować, aby sam pracownik napisał opinię a Ty ją zatwierdzisz. Niezależnie, kto będzie sporządzał taki dokument, należy pamiętać, że opinia powinna być unikalna.


2

Opinia o pracowniku pozytywna lub negatywna

Opinia o pracowniku pozytywna lub negatywna Opinia o pracowniku może być pozytywna lub negatywna.

Wszystko zależy od relacji, jakie miałeś ze swoim szefem. W większości przypadków opinia o pracowniku ma charakter pozytywny. Jednak ocena wystawiona przez przełożonego może być też negatywna. Dlatego zastanów się, czy otrzymasz taki dokument od swojego szefa w brzmieniu pozytywnym. Opinia o pracowniku ma Tobie pomóc a nie zaszkodzić. Niestety się opiera ona na odczuciu subiektywnym pracodawcy o danym pracowniku. Pracodawca ma prawo napisać to, co uważa za słuszne.


3

Konstrukcja opinii o pracowniku

Dokument ten musi mieć formę urzędową. Na nim muszą być zawarte wszystkie dane, zarówno pracodawcy jak i pracownika. Jego przykładowe obowiązki oraz zajmowane stanowisko. W dalszej części w opinii o pracowniku, pracodawca już indywidualnie opisuje cechy i umiejętności pracownika. Oczywiście akcentując jego atuty. Opinia o pracowniku powinna zawierać informacje takie, które stanowią dopełnienie CV a nie są powieleniem istniejących treści.


4

Szata graficzna opinii o pracowniku

Szata graficzna opinii o pracowniku W opinii o pracowniku przeważnie znajduje się numer kontaktowy.

Dokument ma charaker urzędowy i dlatego informacje powinny być zwięźle napisane. Musi być zachowany styl i forma gramatyczna. Nie może być błędów ortograficznych, bo to dyskwalifikuje pracownika, jak i cały dokument. Dla uwiarygodnienia dokumentu opinia o pracowniku powinna być wydrukowana na papierze firmowym z danym logo firmy. Powinna być napisana na jednej stronie kartki A4. Opatrzona odpowiednimi podpisami i pieczątkami przełożonego. Czasami wymagane jest, aby był umieszczony bezpośredni kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia zawartych informacji w wyżej opisanej opinii o pracowniku.


5

Kodeks pracy a opinia o pracowniku

Kodeks pracy a opinia o pracowniku Pracodawca nie jest zobowiązany do wydania opinii o pracowniku.

Kodeks Pracy nie wymusza na pracodawcy obowiązku wydawania opinii o pracowniku. Musisz, zatem sam zadbać oto, aby w swoich dokumentach mieć takie referencje. Pamiętaj, że ten dokument może stać się przewagą konkurencyjną w stosunku do innych kandydatów, którzy starają się o to samo stanowisko, co Ty.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 24.01.2014

Komentarze

fajna porada