Co to jest "stress interview" i jak się do niego przygotować?

Specjaliści od rekrutacji zaczynają wprowadzać nową metodę sprawdzania odporności kandydatów na stres, zwaną „stress interview”. W dzisiejszych czasach dominuje rynek pracodawcy i to on decyduje o tym, kto ma dołączyć do jego firmy. Żądania są bardzo rożne, co do kompetencji kandydatów. Rynek pracy wymusza też określone zachowania pracowników już w realnej pracy. Często pracownik znajduje się w ekstremalnych sytuacjach i musi nauczyć się z tego wychodzić obronną ręką. Co to jest "stress interview" i jak się do niego przygotować, o tym jest ta porada.

1

Rozmowa kwalifikacyjna

Oprócz standardowej rozmowy o osiągnięciach swoich i kwalifikacjach, jakie kandydat posiada oraz jego predyspozycjach, nie wystarczy teraz już tylko powiedzieć. Te cechy, jak odporność na stres i podenerwowanie mogą być w sprawdzone praktyce podczas rozmowy. Takie wymagania stawiają pracodawcy, ponieważ chcą się możliwie najwięcej się dowiedzieć o przyszłym pracowniku tzn. jak sobie poradzi w kryzysowej sytuacji w pracy.


2

Dużo kontrowersji

Dużo kontrowersji Przed każdą rozmową kwalifikacyjną powinieneś się przygotować do tego że rekruterzy będą sprawdzali Twoją efektywność działania w sytuacji stresowej.

Sytuacja, która dobrze obrazuje "stress interview", to na przykład, gdy przychodzisz na umówione spotkanie na rozmowę kwalifikacyjną. Ty jesteś punktualny, nawet stawiasz się dużo przed czasem, bo taka jest zasada dobrego wychowania. Tymczasem Twoja godzina mija, nikt nie zjawia się, aby powiedzieć, że spotkanie odbędzie się trochę później. Zaczynasz się już denerwować, czujesz lekką irytację zaistniałą sytuacją. Jeszcze nawet właściwej rozmowy z Tobą nie przeprowadzono, a Ty już czujesz się, jak człowiek poddawany testom. To, że nikt Tobą się nie zainteresował już na wejściu, nie oznacza, że nie podlegasz weryfikacji. Może w tej sytuacji ktoś sprawdza, jak szybko sam podejmiesz inicjatywę i zgłosisz swoją gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej.


3

Dobry początek

 Dobry początek To model przewagi konkurencyjnej nad kandydatem do pracy. Nie zrażaj się do takiej metody.

Przekraczając próg firmy, do której przyszedłeś na rozmowę kwalifikacyjną, musisz być świadomy, że wszyscy Cię obserwują, zaczynając od sekretarki, kończąc na właściwej osobie, która będzie z Tobą rozmawiać w sprawie pracy. "Stress interview" składa się z zestawu sytuacji, które są prowokowane przez prowadzącego rozmowę w taki sposób, aby u Ciebie wywołać duży stres. Celem tego jest wyprowadzenie kandydata z równowagi psychicznej do tego stopnia, że ma zacząć się bronić oraz ma odnosić wrażenie, że sytuacja jest naprawdę beznadziejna. Nie bez znaczenia często można spotkać dwie osoby prowadzące rekrutację. To jeden z elementów, który już decyduje o psychicznej przewadze rekruterów nad kandydatem. Do tego dochodzą niewygodne pytania takie, na które masz niewiele do namysłu na udzielenie odpowiedzi. Stopień stresu jest kontrolowany przez rekrutera, staje się on moderatorem Twojego stresu. Kiedy chce Cię zdenerwować po prostu to robi. "Stress interview" pozwala zebrać informacje o kandydacie, jego reakcji, szybkości i odporności. Pytania stawiane nie są przypadkowo tylko stanowią logiczny sens i wymuszają na kandydacie określoną postawę.


4

Weryfikacja prawdomówności kandydata

Weryfikacja prawdomówności kandydata

Narzędzie to powstało, dlatego, że w wielu przypadkach kandydaci koloryzowali swoje umiejętności. W rzeczywistości osoby takie okazywały się zupełnie inne. Aby podejść rzetelnie do procesu rekrutacji, powstał "stress interview", gdyż tylko na sytuacjach zbliżonych do prawdziwych jesteśmy w stanie się uzewnętrznić. Sam dobór pracowników staje się bardziej selektywny i istnieje zawężona grupa kandydatów, ponieważ stress interview na razie stosowany jest tam, gdzie pracownik narażony jest w dużym natężeniu na występujący stres.


5

Prezentujesz siebie

Prezentujesz siebie W pracy powinieneś się nauczyć podzielności uwagi.

W ten sposób pracodawca może dowiedzieć się o Tobie bardzo wiele, jak szybko możesz poddać się w sytuacjach stresujących, jak zachowasz się w danej sytuacji, czy jesteś odporny na krytyczne sytuacje, jak reagujesz na stres? A wiadomo, że w dzisiejszych czasach to cenna umiejętność, a szczególnie radzenie sobie ze stresem. Dlatego stworzenie takich metod budzi dyskusję, szczególnie, wśród poszukujących pracy. Z drugiej strony możesz sam też nauczyć się czegoś nowego i dowiedzieć się o sobie. Jeżeli nie będziesz spełniał oczekiwań przyszłego pracodawcy, to taka rozmowa i związane z tym doświadczenie pozwoli Tobie popracować nad Twoimi słabościami. Z każdą, kolejną rozmową będziesz przygotowany na zmierzenie się z piętrzącymi się trudnościami i nie będzie dla Ciebie to zaskoczeniem, że rekruterzy stosują takie metody selekcji kandydatów.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 27.10.2013

Komentarze

Niestety coraz częściej pracujemy w środowisku, gdzie towarzyszy nam stres. To odbija się na naszym zdrowiu i psychice. Pozdrawiam.
Ciekawa i wartościowa porada. Choć osobiście nie pochwalam tego typu form rekrutacji faktem jest iż metoda ta jest wprowadzana i stotowana co raz częściej