Jak rozpoznać autyzm u dziecka?

Rodzice najczęściej zgłaszają się do lekarza, bo dziecko nie mówi, jest ciche lub nie wykazuje zainteresowania otoczeniem. Autyzm to cały szereg bardzo różnych objawów. Dlatego często mówi się o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Nie wiadomo do końca co jest ich przyczyną. Znaczącą rolę w rozwoju autyzmu przypisuje się jednak czynnikom genetycznym.

1

Autyzm u dzieci - najczęstsze objawy

Autyzm u dzieci - najczęstsze objawy

Dzieci z autyzmem mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Nie zabiegają o uwagę dorosłych czy rówieśników. Nie patrzą w oczy, nie odwzajemniają uśmiechu, gdy woła się je po imieniu nie reagują. Wielu rodziców odnosi wrażenie, że dziecko po prostu ich nie słucha. Rozwój mowy u autystyków jest przeważnie bardzo opóźniony. Zdarza się, że dzieci powtarzają słowa lub zwroty zasłyszane gdzieś w radiu czy telewizji, albo wypowiedziane przez inne osoby, to tzw. echolalia. Część dzieci nie mówi w ogóle. Maluchy z autyzmem mimo nieumiejętności posługiwania się słowem mówionym nie starają się komunikować z otoczeniem w żaden inny sposób, np. poprzez przynoszenie przedmiotów, mimikę twarzy czy gestykulację. Źle reagują na zmiany w swoim otoczeniu - wszystkie przedmioty w domu muszą stać zawsze w tym samym miejscu, inaczej są niespokojne lub reagują agresją. Lubią za to rutynę, chodzą zawsze tą samą drogą, wykonują czynności zgodnie z tym samym schematem. Autyzm może dotyczyć nawet 1 na 100 urodzonych dzieci.Autystycy przejawiają różne nietypowe zachowania, mogą np. podskakiwać, machać rękami, kręcić się wokół własnej osi. To wszystko, to tzw. stereotypie ruchowe. Mogą też np. wydawać różne dziwne odgłosy.Autyzm u dzieci objawia się również w zabawie, której repertuar może być bardzo ubogi i ograniczać się do powtarzania określonych czynności. Dziecko autystyczne nie bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem, np. nie jeździ samochodzikami po podłodze, a układa je w równiutkie rzędy. Maluch lubi porządkować swoje zabawki według jakiejś wybranej cechy, np. wielkości, koloru, faktury. Dziecięce zabawy polegają najczęściej na udawaniu, naśladowaniu czynności, które podpatrzyły u dorosłych I tak, np. kilkuletnia dziewczynka bawiąc się w mamę karmi swoją lalkę. Autystycy nie zachowują się w ten sposób, nie potrafią naśladować i odgrywać ról społecznych.Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odbierają świat inaczej niż ich rówieśnicy. Zmysły dziecka autystycznego mogą być zbyt wyostrzone, lub przeciwnie, niewrażliwe na bodźce płynące z otoczenia. Dzieci autystyczne inaczej postrzegają też przedmioty, nie jako pewną całość, a zbiór osobnych elementów. Patrząc na twarz widzą np. tylko oko, albo tylko usta.Osoby z autyzmem często fascynują się detalami, szczegółami, na które inni ludzie nie zwracają uwagi. Dziecko z autyzmem może zainteresować się jakąś jedną wąską dziedziną, np. pociągami i poświęcać się jej przez wiele godzin.


2

Autyzm u dzieci - jak jest diagnzozowany

Rozpoznanie stawia zwykle cały zespół specjalistów, psycholog, pedagog oraz lekarz psychiatra. Ze względu na różne problemy zdrowotne, jakie towarzyszą dzieciom z autyzmem, dobrze jeśli w procesie diagnostycznym uczestniczy również lekarz pediatra. Diagnoza stawiana jest na podstawie informacji zebranych od rodziców. Pytania dotyczą przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka, od narodzin do chwili obecnej. Następnie specjaliści obserwują również samo dziecko – oceniają jak zachowuje się w obecności rodziców oraz obcych osób. Sprawdzają jak dziecko samodzielnie organizuje sobie czas, co robi, gdy nie proponuje mu się żadnej zabawy, czy innej formy aktywności.Autyzm u każdego może objawiać się inaczej i mieć różne nasilenie. Zwykle powinien ujawnić się u dziecka przed ukończeniem trzeciego roku życia. Rozwój autyzmu może przebiegać w różny sposób. Są dzieci, które już od urodzenia mają pewne niepokojące objawy. Czasem autyzm pojawia się znienacka. Dziecko do pewnego momentu rozwija się dobrze, a potem jakby zatrzymuje lub wręcz zaczyna gubić nabyte wcześniej umiejętności, np. z dnia na dzień przestaje mówić.


3

Autyzm u dziecka a czynniki genetyczne

Autyzm u dziecka a czynniki genetyczne

Do rozpoznania genetycznych czynników autyzmu u dziecka niezbędna może okazać się konsultacja z lekarzem genetykiem oraz wykonanie testów DNA. Do badań genetycznych](null) rekomendowanych w diagnostyce autyzmu u dzieci należą m. in.: badanie kariotypu, celem wykrycia zmian w chromosomach, jak i badania na obecność mutacji w konkretnych genach, a w tym: FMR1, PTEN oraz, MECP2. Z ustaleń naukowców wynika, że nawet 30% wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu może być spowodowanych czynnikami genetycznymi.


4

Terapia dziecka autystycznego - czy można "wyjść" z autyyzmu

Wczesna diagnoza i intensywna terapia dziecka autystycznego zwiększa szansę na to, że będzie ono całkiem dobrze radzić sobie w późniejszym życiu. Ze statystyk wynika, że 10 do 15% dzieci, u których autyzm został wcześnie rozpoznany i poddany leczeniu, udaje się wyprowadzić. Funkcjonowanie pozostałych dzieci można poprawić poprzez systematyczną pracę z nimi.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 22.02.2016

Komentarze