Pieniądze na studia dla niepełnosprawnych - dotacje i refundacje

Rekrutacja zimowa na uczelniach już się zakończyła, lecz nadal warto brać pod uwagę studia wyższe, zwłaszcza jeśli posiada się orzeczenie o niepełnosprawności. Miasta i powiaty mają dla niepełnosprawnych pieniądze - między innymi na edukację wyższą.

1
Depositphotos Depositphotos

Można starać się zarówno o dołożenie do przyszłych studiów, jak i o zwrot już wydanych pieniędzy na zdobycie wyższego wykształcenia. Dotyczy to również studiów niestacjonarnych, w każdej uczelni wyższej w Polsce.Akcja jest przeznaczona dla niepełnosprawnych, zamieszkałych w rejonie, w którym starają się o dotację. Osoba starająca się o pieniądze składa tylko oświadczenie o miejscu zamieszkania. Zameldowanie nie jest konieczne.


2
źródło własne źródło własne

Fundusze można przeznaczyć nie tylko na uczelniane czesne, ale także na pozostałe koszty kształcenia, czyli ksero, podręczniki, dojazdy do uczelni. Zaledwie oświadczenie na piśmie wystarczy, żeby dostać na te cele dodatkowe pokaźne sumy. W Poznaniu jest to kwota minimum tysiąca złotych.Niepełnosprawnym, zainteresowanym pomocą jeszcze w tym półroczu, termin składania wniosków upływa 30 marca 2014r. PFRON oddaje również koszty studiowania, poniesione w minionym semestrze. Dokumenty należy przedstawić do końca marca. Na studia rozpoczynające się w październiku, dokumenty składać będzie można do końca września 2014r. Wzory dokumentów, w różnych powiatach, mogą być nieco inne, trzeba więc mieć formularze ze swojego regionu.


3
źródło własne źródło własne

W Poznaniu, miasto podpisało umowę w tej sprawie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a formalnościami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W powiatach informacji należy szukać w starostwach oraz centrach pomocy rodzinie lub centrach pomocy społecznej .W ramach programu wyrównania szans „Aktywny samorząd”, niepełnosprawni mogą starać się, nie tylko o zwrot poniesionych kosztów nauki na studiach wyższych. Pieniądze są również, na m.in. zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, refundację kosztów, uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, zakup nowoczesnych protez kończyn czy refundacje kosztów opieki nad osobą zależną (w tym za żłobek czy przedszkole niepełnosprawnego dziecka).Oprócz pieniędzy na studia z PFRONu, niepełnosprawni studenci mogą złożyć podanie o stypendium specjalne z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wypłacane jest już od pierwszego roku studiów.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 11.03.2014

Komentarze