Jak zrobić przypis do pracy zbiorowej?

Przypisy bibliograficzne są ważnym elementem pracy pisemnej. Najważniejsza w ich stosowaniu jest konsekwencja. Niestety ilu wykładowaców tyle zasad tworzenia przypisu. Podaję wersję podstawową przypisu do pracy zbiorowej.

1

Po pierwsze upewnij się, że cytat pochodzi z dzieła zbiorowego, czyli np. czy praca jest pod redakcją, czy poszczególne artykuły są napisane przez różnych autorów z podaniem ich nazwiska.


2

Za cytowanym fragmentem postaw kursor myszy. Jeżeli jest to cytat będzie to między znakiem zamykającym cudzysłów a kropką, przecinkiem. Jeżeli odnośnik dotyczy zdania, które sam napisałeś/-aś na podstawie fragmentu tekstu, odpowiednim miejscem będzie koniec zdania, ale przed kropką, ewentualnie przecinkiem.
Kliknij w zakładkę "Wstaw" -> "Przypis" i zatwierdź.
U dołu stwórz przypis.


3

Cytując informacje z dzieła zbiorowego należy podać:
Inicjał i Nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, oznaczanie [w:] Tytuł dzieła zbiorowego (może być kursywą, ważna jest konsekwencja), Imię i Nazwisko jego redaktora/-ów (odmienione), miejsce i rok wydania, stronę z której pochodzi fragment.


4

Przykłady:

I. Nazwisko, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł całej pracy, pod red. Anny Kowalskiej, Warszawa 2010, s. 2-4.

G. Ulicka, Determinanty polityki, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. Marka Żmigrodzkiego, Bogumiła Szmulika, Lublin 2006, s. 305.


5

Pamiętajcie o tym, że przypisy powinny być numerowane w indeksie górnym. Najczęściej uznaje się, że przypis jest zdaniem i kończy się go kropką.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Część wykładowców preferuje inicjał a nie imię osoby odpowiedzialnej za redakcję. Część zamieszcza wydawnictwo (za nazwiskiem redaktora, po przecinku nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce rok).


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 29.08.2010

Komentarze

Dobra porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 15:53:11

super porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 09:28:10

Świetna porada:) Zapraszam do mnie:)

Ostatnio zmieniony: 2011-01-30 00:14:28

Bardzo dobra porada! Robienie przypisów często sprawia wiele problemów.

Ostatnio zmieniony: 2011-01-08 11:22:47