Jak zostać tłumaczem?

Ciągle poszerzana wiedza to podstawa zawodu tłumacza. Wielu z nas wydaje się, że aby zostać tłumaczem wystarczy ukończyć studia filologiczne. Jednak jest to praktycznie tylko jeden z wielu kroków ku osiągnięciu perfekcji w tłumaczeniach.

  • www.not.org.pl
1

Kiedy zdecydujemy się już, że w przyszłości chcemy zostać tłumaczem, nie pozostaje nam nic innego jak podjąć wszelkie działania w tym kierunku. Pierwszym poważnym krokiem jest wybór studiów językowych. Tu powinniśmy się kierować przede wszystkim profilem kierunku na danej uczelni. Jako, że chcemy w przyszłości posiadać szeroką wiedzę z zakresu translatoryki, dlatego też powinniśmy decydować się na kierunki o profilu tłumaczeniowym. Wiele osób wybiera jednak kierunki o profilu nauczycielskim, często z braku wiedzy w tej kwestii. Dla takich osób najlepszym rozwiązaniem wydaje się kontynuowanie edukacji na studiach podyplomowych na kierunku translatoryka.


2

Jeżeli chcemy doskonalić się w jednej dziedzinie tłumaczeniowej, to dobrym rozwiązaniem wydaje się podejście do egzaminu „Naczelnej Organizacji Technicznej”. Na dzień dzisiejszy mamy do wyboru aż 72 specjalizacji (należy sprawdzić czy dana specjalizacja jest dostępna dla poszczególnych języków). Egzamin w „NOT” składa się z dwóch części: tłumaczenia z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy oraz testu gramatycznego. Podczas egzaminów można korzystać z własnych słowników oraz przenośnych komputerów. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.not.org.pl.


3

Na szczycie całej hierarchii tłumaczeniowej jest tytuł tłumacza przysięgłego. Uzyskanie tego tytułu nie jest prostą sprawą. Tłumaczem przysięgłym zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702) może zostać osoba fizyczna, znająca język polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana (za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego), która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Musi ona również ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego". Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest nieustanne doskonalenie swoich umiejętności tłumaczeniowych. Przede wszystkim powinniśmy interesować się wszelkimi przekładami z dziedziny prawa, dokumentami administracyjnymi. W tym aspekcie bardzo dobrym rozwiązaniem wydaje się podjęcie pracy w samej administracji lub edukacja w dziedzinie administracji. Można też starać się o praktyki u samych tłumaczy przysięgłych, które trudno jest jednak znaleźć. My sami powinniśmy nieustannie poszerzać nasze horyzonty. Nawet nauka z samej telewizji jest bardzo pożyteczna. W zagranicznych kanałach istnieją również odpowiedniki takiego typu programów jak „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, dzięki którym możemy doskonalić nasze słownictwo z obszaru prawa.


4

Uwagi i spostrzeżenia

- brak


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 10.08.2009

Komentarze