Jak wstawić przypis do pracy naukowej? Główne zasady

Jednym z ważniejszych elementów prac pisemnych są przypisy. Ich obecność jest niezbędna, jeżeli chcemy uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o plagiat. Treść poniższej porady będzie pomocna szczególnie osobom, które piszą prace naukowe.

1

Przypis z książki jednego lub dwóch autorów

Przypis z książki jednego lub dwóch autorów

Przypis wstawiony z książki jest najczęściej używanym rodzajem przypisu. W naukach społecznych stosuje się jego następujący schemat.
Nazwisko autora, imię autora. Rok wydania. Tytuł pisany kursywą, miejsce wydania, wydawnictwo, strona z której zaczerpnęliśmy tekst.
Oto przykład.
Watała, Elwira. 2004. Sodomici, Chorzów, Wydawnictwo Videograf SA, s. 84-85
W przypadku dwóch autorów, przypis wygląda tak samo, tyle tylko, że po imieniu pierwszego autora piszemy nazwisko oraz imię drugiego. Dalsza kolejność pozostaje bez zmian. Oto przykład.
Jaczynowska, Maria, Pawlak, Marcin. 2008. Starożytny Rzym, Warszawa, TRIO, s 40
Tego typu przypisy stosuje się bardzo często i nie spotkałem się, aby ktoś negował powyższy zapis.


2

Przypis z książki wielu autorów

Książki pisane przez wielu autorów są najczęściej reprezentowane przez wyznaczoną lub wyznaczone osoby. W takim przypadku piszemy Nazwisko oraz imię tych osób z dopiskiem skrótu red oznaczającym "pod redakcją". Dalszy ciąg przypisu jest identyczny jak w punkcie pierwszym. Oto przykład.
Góralczyk, Paweł (red.). 1988. Kapłaństwo, Warszawa, Poznań, Pallottinum, s. 65


3

Przypis z czasopisma

Przypis z czasopisma wygląda nieco inaczej, gdyż musimy w nim uwzględnić nie tylko tytuł czasopisma, ale również tytuł artykułu oraz jego ewentualny numer. Schemat powinien wyglądać w sposób następujący.
Nazwisko autora, imię autora. rok wydania. Tytuł artykułu pisany kursywą, tytuł czasopisma, numer czasopisma, miejsce wydania, strona. Oto przykład.
Tarnowski, Janusz. 1975. Powołanie kapłańskie i zakonne, Śląskie studia historyczno – teologiczne VIII, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 5


4

Przypis ze strony internetowej

Obecnie coraz częściej piszemy prace naukowe opierając się o wiedzą zaczerpniętą z internetu. Choć profesorzy ( zwłaszcza starsi) nadal sceptycznie podchodzą do wykorzystywania informacji z internetu, to bez problemu można z nich korzystać nawet do pisania pracy magisterskiej. Przypis ze strony internetowej jest najprostszym rodzajem przypisu. Wystarczy bowiem skopiować adres strony internetowej. Do skopiowanego linku wystarczy dopisać datę dostępu. Oto przykład.
http://www.poaaaalskaaaaastacjaaaaaaa.pl/ 28.01.2014.
Niektórzy wymagają jeszcze godziny dostępu, którą możemy zapisać po dacie. Jednak brak godziny nie jest uważany za błąd w zapisie.


5

Dodatkowe porady

Jeżeli korzystamy z jednej książki lub jednego linku i wstawiamy przypisy po sobie, to aby nie powtarzać ciągle całego schematu piszemy skrót Ibidem lub Tamże. Po skrócie koniecznie trzeba napisać stronę np. Ibidem s. 34
Takie skróty są powszechnie używane i zaleca się ich stosowanie.
Przypisów nie musimy wstawiać w popularnym przypisie dolnym. Często stosuje się również w tekście. Po napisaniu zdania otwieramy nawias i piszemy nazwisko, rok wydania oraz stronę, zachowując przy tym odpowiednią interpunkcję. Oto przykład. (Thurian 1996: 13).


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 28.01.2014

Komentarze

Prosto i przejrzyście napisana porada. Pokazane są też przykłady.