Jak sprawdzić czy rok jest przestępny? ?

Z tej porady dowiesz się jak szybko określić czy dany rok jest przestępny czy nie.

1
źródło: www.flickr.com, autor:ellenmac11 źródło: www.flickr.com, autor:ellenmac11

Weź kalkulator.


2

Liczbę oznaczającą dany rok podziel na kalkulatorze przez cztery.


3

Sprawdź czy w wyniku dzielenia otrzymałeś resztę.


4

Jeśli w wyniku dzielenia otrzymałeś resztę, oznacza to, że rok sprawdzany nie jest rokiem przestępnym.


5

Jeżeli w wyniku dzielenia nie otrzymałeś reszty (reszta była równa zero) oznacza to, że rok sprawdzany jest rokiem przestępnym.


6

Istnieje jeszcze jeden sposób sprawdzenia czy dany rok jest przestępny czy nie. Skojarz czy w danym, sprawdzanym przez ciebie roku odbywały się lub będą się odbywać Letnie Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.


7

Ten ostatni sposób należy traktować z pewną dozą ostrożności ponieważ Letnie Igrzyska Olipmijskie są rozgrywane od 1896 roku, a także nalezy pamiętać, że w latach 1916, 1940, 1944 Letnie Igrzyska Olipmijskie nie odbyły się. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej rozgrywane są nieprzerwanie od 1960 roku. Zatem „sportowe” metody sprawdzania czy rok jest przestępny czy nie, należy stosować w odniesieniu do lat niezbyt odległych.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 18.05.2011

Komentarze