Jak skracać ułamki?

Podstawowa zasada rachunku ułamków mówi, że jeżeli pomnożymy lub podzielimy licznik i mianownik przez tę samą liczbę, to wartość ułamka nie zmieni się.

  • kartka
  • długopis
1

Skracanie ułamków to dzielenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę różną od zera.


2

Aby skrócić ułamek poszukajmy liczby będącej wspólnym dzielnikiem licznika i mianownika tego ułamka. W szczególności może to być największy taki dzielnik. Szukanie największego wspólnego dzielnika jest opisane tu: http://www.zaradni.pl/porada/5657,jak_wyznaczyc_najwiekszy_wspolny_dzielnik_dwoch_liczb


3

Teraz dzielimy licznik i mianownik przez znalezioną liczbę. W ten sposób otrzymujemy skrócony ułamek o tej samej wartości, co ułamek początkowy.


4

Jeżeli w kroku 2 użyliśmy liczby innej niż największy wspólny dzielnik licznika i mianownika, możemy operację skracania powtórzyć. W przeciwnym przypadku uzyskany ułamek jest nieskracalny.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 04.03.2011

Komentarze