Jak rozpocząć edukację domową?

Ostatnio coraz więcej rodziców zastanawia się nad alternatywą dla szkoły, o której wadach i potrzebie zmian jest głośno. Wzrasta liczba rodziców decydujących się na całkowite zabranie dzieci z murów szkoły i przejęcie na siebie ich edukacji. Rodzice są pierwszymi nauczycielami dzieci. Bywa, że szkoła rujnuje ich dotychczasowe starania, a jej oddziaływanie wychowawcze jest sprzeczne z oczekiwaniami rodziny. Edukacja domowa czyli nauczanie poza szkołą jest całkowicie legalne w naszym kraju. Edukacja w domu ma dłuższe tradycje niż nauczanie instytucjonalne. Choć przez wiele lat podupadła teraz następuje jej renesans. Państwo zezwala na nauczanie poza szkołą po spełnieniu kilku warunków, o których niżej napiszę. Jest też coraz więcej szkół wspierających rodziny edukujące domowo. Rodziny te utrzymują ze sobą kontakt , tworząc kręgi współpracy, fora internetowe, fundacje, itp.

Dzieci uczące się poza szkołą nie spędzają czasu tylko w domu lecz jeżdżą na wycieczki, zwiedzają muzea, galerie, uczęszczają na kółka zainteresowań i różne kursy. Szkoły wspierające taki rodzaj edukacji organizują dla nich różnorodne warsztaty podsycające ciekawość świata i utrwalające zdobytą wiedzę.

1

Rodzice są pierwszymi nauczycielami dzieci. Bywa, że szkoła rujnuje ich dotychczasowe starania, a jej oddziaływanie wychowawcze jest sprzeczne z oczekiwaniami rodziny. Edukacja domowa czyli nauczanie poza szkołą jest całkowicie legalne w naszym kraju. Edukacja w domu ma dłuższe tradycje niż nauczanie instytucjonalne. Choć przez wiele lat podupadła teraz następuje jej renesans.Państwo zezwala na nauczanie poza szkołą po spełnieniu kilku warunków, o których niżej napiszę. Jest też coraz więcej szkół wspierających rodziny edukujące domowo. Rodziny te utrzymują ze sobą kontakt , tworząc kręgi współpracy, fora internetowe, fundacje, itp.


2

Co jest potrzebne by zacząć?

Najlepiej sprawdzić czy nasza szkoła / przedszkole wspiera taką inicjatywę, jeśli nie, znaleźć taką. Zwykle szkoły te chwalą się tym publicznie. Po znalezieniu odpowiadającej nam placówki należy dziecko do niej zapisać i złożyć:

  • wniosek o zezwolenie na nauczanie poza szkołą

  • opinię z poradni psychologicznej dotyczącą dziecka w kierunku edukacji domowej

  • oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających dziecku naukę

  • oświadczenie o stawieniu się na egzamin kwalifikacyjny


3

Dziecko uczące się w domu musi przynajmniej raz w roku zdać egzamin z podstawy programowej. Zwykle szkoły określają dokładniejsze wymagania do egzaminu. Na podstawie tego egzaminu dziecko otrzymuje oceny i promocję do następnej klasy.
Na świadectwie nie ma ocen z religii, wf-u, plastyki i muzyki.


4

Bardziej znane szkoły wspierające edukację domową

Jeśli szukasz szkoły, która mogłaby Was wesprzeć w uczeniu się, nieprzeszkadzającej w pokonywaniu kolejnych szczebli edukacji oficjalnej możesz zajrzeć do tych szkół:Mazowsze
*http://samuel.pl/

  • http://szkolysalomon.plDolnośląskie
*http://rekowszkola.org/
Małopolska

  • http://www.usawickich.pl/


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 14.10.2014

Komentarze