Jak przeliczać z sytemu dziesiętnego na system binarny (dwójkowy)?

System binarny jest używany głównie w informatyce. Opiera się on na dwóch podstawowych danych: coś jest (1) lub czegoś nie ma (0). Przeliczanie na system binarny nie jest niczym skomplikowanym, na pewno szybko to pojmiesz.

1

Celem obliczenia jest uzyskanie wyniku składającego się z jedynek i zer.
Obliczanie polega na rozpisaniu liczby z systemu dziesiętnego jako sumy iloczynu kolejnych potęg liczby 2 oraz 0 lub 1.


2

Na przykład:
Chcemy zapisać liczbę 6 w systemie binarnym.
1. szacujemy, ile może być potęg i zapisujemy, zostawiając miejsce przed nią na mnożnik:
6>(10)**= _*2^2 + _*2^1 + _*2^0
2. wstawiamy mnożniki 1 lub 0, tak aby się zgadzało:
6>(10)=1*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0=110>(2)
3. przepisujemy w wyniku same mnożniki.
4. jeżeli wcześniej oszacowaliśmy więcej pozycji, oczywiście skreślamy te zbędne.
5. nazwy wyników w systemie binarnych czytamy poszczególnymi cyframi, czyli 110 to nie sto dziesięć, tylko jeden jeden zero!


3

**przechodząc między systemami liczbowymi, dla rozróżnienia zapisu podajemy liczbę w nawiasie w indeksie dolnym, będę to zaznaczał znakiem >, a potęgowanie ^.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 13.10.2010

Komentarze

Nie wiem po co, ale ciekawe :)

Ostatnio zmieniony: 2013-05-12 18:15:50

Ciekawa porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 16:27:27

Świetna porada:) Zapraszam do mnie:)

Ostatnio zmieniony: 2011-01-30 00:17:38

Świetna porada:) Zapraszam do mnie:)

Ostatnio zmieniony: 2011-01-30 00:17:16