Jak przeliczać stopnie na radiany i radiany na stopnie?

Chcesz zamienić radiany na stopnie lub stopnie na radiany. Z tej porady dowiesz się jak to zrobić.

  • kalkulator
1

Radiany na stopnie - zamiana. Wartość kąta wyrażoną w radianach mnożymy przez 180 i dzielimy przez liczbę pi. W ten sposób otrzymujemy wartość kąta wyrażoną w stopniach.


2
źródło: flickr.com, autor: slaup źródło: flickr.com, autor: slaup

Stopnie na radiany - zamiana. Wartość kąta wyrażoną w stopniach mnożymy przez liczbę pi i dzielimy przez 180. W ten sposób otrzymujemy wartość kąta wyrażoną w radianach.


3

Liczba pi to w przybliżeniu 3,14 lub w nieco większym przybliżeniu
pi = 3,141592653589793238462643383279502884197169399...


4

Przykład:

77 stopni ile to radianów? Mnożymy 77 x 3,14 = 241,78. Teraz dzielimy 241,78 : 180 = 1,3432 radianów.

Trzy radiany ile to stopni? Mnożymy 3 x 180 = 540 teraz dzielimy 540 : 3,14 = 171,9745 stopni.

Oczywiście wyniki są przybliżone. Przybliżenie wynika z faktu przyjęcia do obliczeń przybliżonej wartości liczby pi. (3,14)


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 03.04.2011

Komentarze