Jak przeliczać jednostki pojemności, długości, energii i powierzchni na zrozumiałe wartości?

Czasami ciężko zamienić niezrozumiałe jednostki i wartości np. pojemności na zrozumiałe dla nas.

  • Przeliczniki zapisane
  • Trochę czasu i chęci
1

Na początek należy ustalić, dla każdej miary zrozumiałe dla nas jednostki:
Miary długości i powierzchni- m, ha, cm, metr kwadratowy, centymetr kwadratowy.
Miara pojemności - l (litry)
Wagi handlowe - kg, g, mg
Jednostki energii- W, J
Po czym należy wybrać z odpowiednio poniższych czterech przykładów odpowiednie przeliczniki i odpowiednio przemnożyć.


2

MIARA DŁUGOŚCI I POWIERZCHNI:
1 mila = 1760 jardów = 1609,3 m
1 jard = 3 stopy = 91,44 cm
1 stopa = 12 cali = 30,48 cm
1 cal = 2,54 cm
1 mila kwadratowa = 640 akrów = 258,99 ha
1 akr = 4840 jardów kwadratowych = 0,40 ha
1 jard kwadratowy = 9 stóp kwadratowych = 0,836 metrów kwadratowych
1 stopa kwadratowa = 144 cali kwadratowych = 929 centymetrów kwadratowych
1 cal kwadratowy = 6,45 centymetrów kwadratowych


3

MIARA POJEMNOŚCI:
1 buszel ang. = 8 galonów ang. = 36,369 l
1 buszel amer. = 9 galonów amer. = 35,238 l
1 galon ang. = 4 kwarty ang. = 4,544 l
1 galon amer. = 4 kwarty amer. = 3,784 l
1 kwarta ang. = 1,136 l
1 kwarta amer. = 0,946 l
1 półkwarty ang. = 0,568 l
1 półkwarty amer. = 0,473 l


4

WAGI HANDLOWE:
1 tona ang. = 20 cetnarów ang. = 1016,047 kg
1 tona amer. = 20 cetnarów amer. = 907,185 kg
1 cetnar ang. = 112 funtów = 50,802 kg
1 cetnar amer. = 100 funtów = 45,359 kg
1 funt = 16 uncji = 453,59 g
1 uncja = 16 drachm = 28,32 g
1 drachma = 1,77 g
1 gran = 64,7989 mg


5

JEDNOSTKI ENERGII:
1 koń mechaniczny = 735,49 W
1 watogodzina = 3600 J
1 elektronowolt = 1,60219 X 10 DO -19 J
1 erg = 1 X 10 DO -7 J
1 watosekunda = 1 J
1 kaloria = 4,1868 J
1 kilogramometr = 9,80665 J


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 19.11.2012

Komentarze

Co prawda istnieją kalkulatory internetowe liczące te wartości, ale szczerze nie mam pewności czy zawarte w nich jest aż tak wiele różnych jednostek. Kompleksowa porada wyczerpująca temat. Bardzo dobra. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2013-04-22 23:17:05

coś tam pamiętam jeszcze ze szkoły

Ostatnio zmieniony: 2012-12-13 16:54:19