Jak prawidłowo wykreślić owal?

Konstrukcja przedstawiona poniżej pozwala na narysowanie za pomocą linijki i cyrkla owalu o dowolnej długości przekątnych (najdłuższej i prostopadłej do niej).

  • cyrkiel, linijka, ołówek, kartka papieru
1
Źródło fotografii: własne. Źródło fotografii: własne.

Zaczynamy od narysowania prostej i zaznaczeniu na niej punktów A i B. Konstrukcja ma być wykonana bez pomocy ekierki, więc rysujemy symetralną prostej |AB| i zaznaczamy na niej punkty C i D tak samo oddalone od punktu O wyznaczającego przecięcie obu linii.


2
Źródło fotografii: własne. Źródło fotografii: własne.

Następnie łączymy punkty A i C. Cyrklem z igłą w punkcie O rysujemy okrąg o średnicy |AO| tak, by przeciął oś pionową, a tym samym wyznaczył punkt E. Następnie z igłą cyrkla w punkcie C rysujemy okrąg przecinający punkt E i prostą |AC|. Miejsce tego przecięcia to punkt F. Potem rysujemy cyrklem symetralną prostej |AF|. Miejsca przecięcia symetralnej z osią poziomą i pionową to kolejno punkt G i H.


3
Źródło fotografii: własne. Źródło fotografii: własne.

Kolejnym krokiem jest zaznaczanie na osi pionowej i poziomej punktów symetrycznych względem punktu O (czyli znajdujących się w takiej samej odległości od tego punktu, jak odpowiednio: G i H) do punktów G i H. Powstałe punkty to J i K. Teraz należy narysować proste przecinające punkty J i K, K i H, G i H (czyli symetralną prostej |AF|) oraz G i J.


4
Wykreślanie owalu może przydać się np. na lekcjach techniki czy w warsztacie stolarskim (źródło foto Wykreślanie owalu może przydać się np. na lekcjach techniki czy w warsztacie stolarskim (źródło foto

Ostatni krok polega na narysowaniu części okręgów o promieniu R=|HC| oraz r=|GA|. Ustawiając igłę cyrkla w punkcie H rysujemy okrąg o promieniu R od linii przecinającej punkty K i H do linii przecinającej punkty G i H. Odbijamy narysowaną część okręgu względem osi |AB|. Na samym końcu rysujemy okrąg o średnicy r opierając cyrkiel w punktach G i K. Brawo, wykonałeś rysunek techniczny owalu!


5

Uwagi i spostrzeżenia

  • Nie wykonuj żadnych obliczeń. Nie korzystaj z podziałki linijki, a wszystkie kroki wykonuj za pomocą cyrkla.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 21.02.2013

Komentarze

ciekawy temat

Ostatnio zmieniony: 2013-04-22 18:21:29

ok

Ostatnio zmieniony: 2013-03-02 09:47:18