Jak obliczyć średnią arytmetyczną?

Średnia arytmetyczna. Z tej porady dowiesz się jak ją obliczyć.

  • papier
  • ołówek
  • kalkulator
1
www.flickr.com, autor: smemon87 www.flickr.com, autor: smemon87

Aby obliczyć średnią arytmetyczną dwóch liczb dodaj je, a następnie podziel przez 2.

Możemy to zapisać jako:

S = (a + b) / 2


2

Aby obliczyć średnią arytmetyczną trzech liczb dodaj je, a następnie podziel przez 2.

Możemy to zapisać jako:

S = (a + b + c) / 3


3

Aby obliczyć średnią arytmetyczną czterech liczb dodaj je, a następnie podziel przez 4.

Możemy to zapisać jako:

S = (a + b + c + d) / 4


4

Aby obliczyć średnią arytmetyczną n liczb dodaj je, a następnie podziel przez n.

Możemy to zapisać jako:

S = (a1 + a2 + a3 + ... an) / n


5

Inaczej mówiąc, aby obliczyć średnią arytmetyczną dowolnej ilości liczb należy je najpierw zsumować, a następnie ich sumę podzielić przez ilość tych liczb.

Przykład:

Średnią arytmetyczną liczb 8, 19 i 99 jest liczba 63 ponieważ (8 + 19 + 99) / 3 = 63


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 31.05.2011

Komentarze

Rzeczywiście w kroku 2 jest błąd. Oczywiście należy podzielić przez 3.

Ostatnio zmieniony: 2013-03-30 17:33:52

w kroku drugim chyba trzeba podzielić przez 3...ale poza tym dobrze wytłumaczone...:-)

Ostatnio zmieniony: 2013-03-25 19:53:33