Jak obliczyć objętość elipsoidy ?

Elipsoida to figura geometryczna, która mówiąc kolokwialnie jest jakby przestrzenną wersją elipsy. Wszystkie przekroje płaskie elipsoidy są... elipsami. Z tej porady dowiesz się jak obliczyć objętość elipsoidy.

1

Najbardziej ogólną wersją elipsoidy jest elipsoida trójosiowa. Jeśli elipsoida powstaje w wyniku obrotu elipsy wokół własnej osi symetrii to mamy do czynienia z elipsoidą obrotową. W elipsoidzie obrotowej albo c = b wtedy mamy do czynienia z elipsoidą obrotową wydłużoną lub c = a wtedy mamy do czynienia z elipsoidą obrotową spłaszczoną. Jeśli a = b = c wtedy elipsoida staje się... kulą.


2

Aby obliczyć objętość elipsoidy trójosiowej należy iloczyn długości a,b i c pomnożyć przez poczwórną wartość liczby pi i całość podzielić przez 3. Możemy to zapisać jako:

V = a x b x c x pi x 4 /3

Pi jest stałą matematyczną, liczbą niewymierną o nieskończonej ilości cyfr po przecinku. Jednak dla większości obliczeń przyjmuje się, jej przybliżoną wartość pi = 3,14

pi = 3,14159265...


3
żródło: flickr.com, autor: michiexile żródło: flickr.com, autor: michiexile

Jeśli mamy do czynienia z elipsoidą obrotową wydłużoną gdzie c = b wzór na objętość przyjmie postać:

V = a x b^2 x pi x 4/3


4

Jeśli mamy do czynienia z elipsoidą obrotową spłaszczoną gdzie c = a wzór na objętość przyjmie postać:

V = a^2 x b x pi x 4/3


5
źródło: flickr.com, autor: michiexile źródło: flickr.com, autor: michiexile

Jeśli mamy do czynienia z elipsoidą obrotową gdzie a = b = c wzór na objętość elipsoidy przyjmie postać wzoru na objętość kuli:

V = a^3 x pi x 4/3

Jak obliczać pole i objętość kuli dowiesz się tutaj:
http://www.zaradni.pl/porada/6410,jak_obliczyc_pole_i_objetosc_kuli


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 31.03.2011

Komentarze