Jak obliczyć medianę?

Mediana to wartość, która bardzo często mylona jest ze średnią. Z tej porady dowiesz się jak w prosty sposób obliczyć medianę.

1
źródło: www.flickr.com autor: romleys źródło: www.flickr.com autor: romleys

Mediana to wartość środkowa. Aby obliczyć medianę pewnej ilości liczb, należy je najpierw uporządkować od liczby najmniejszej do liczby największej.


2

Jeśli zbiór zawiera nieparzystą ilość liczb, to medianą będzie liczba środkowa w uporządkowanym ciągu. Np. jeśli zbiór zawiera 9 liczb medianą będzie piąta (czyli środkowa) liczba.

Przykład:
Oblicz medianę liczb 1, 9, 11, 35, 77, 78, 100, 3577, 4446. (Dla uproszczenia przedstawiono zbiór liczbowy od razu w postaci uporządkowanej czyli od najmniejszej do największej liczby)
Ponieważ zbiór jest dziewięcioelementowy to elementem środkowym będzie piąta liczba w uporządkowanym szeregu. Liczbą tą czyli medianą jest 77.

Zwróć uwagę, że średnia arytmetyczna tych liczb to 926.
Mediana to nie średnia!
Przykład powyższy dobitnie pokazuje jak wielka może być różnica pomiędzy średnią, a medianą!


3

Jeśli zbiór zawiera parzystą ilość elementów (liczb), to taki zbiór z oczywistych względów nie posiada elementu środkowego. W takim przypadku należy wybrać dwa środkowe elementy (liczby) z uporządkowanego ciągu. Medianą takiego zbioru będzie średnia arytmetyczna tych dwóch środkowych liczb.

Przykład:
Oblicz medianę liczb 2, 4, 9, 11, 16, 18.

Zbiór jest sześcioelementowy czyli zawiera parzystą ilość elementów (liczb). Dwie środkowe liczby wyciągnięte z uporządkowanego ciągu to 9 i 11. Medianą tego zbioru liczbowego będzie zatem średnia arytmetyczna liczb 9 i 11 czyli liczba 10.

Zwróć uwagę, że w tym przypadku średnia arytmetyczna wszystkich sześciu liczb także równa się 10.

Zatem w tym szczególnym przypadku mediana równa się średniej!


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 14.07.2011

Komentarze