Jak napisać rozprawkę (for and against essay) po angielsku (matura rozszerzona)?

Rozprawka nie jest prostą formą pisemną. Warto więc poznać schemat według którego powinno się ją tworzyć. Taka umiejętność z pewnością przyda się na lekcjach języka angielskiego oraz na egzaminie maturalnym.

  • papier, długopis
1

Porady ogólne:

styl pracy powinien być formalny
wypracowanie nie może zawierać form ściągniętych (np. piszemy "it is" a nie "it's")
należy używać strony biernej (jak najczęściej)
warto użyć dodatkowo zaawansowanych technik językowych jak np. okresy warunkowe i inwersja
praca powinna składać się z 200-250 wyrazów
wstęp i zakończenie mają mieć podobną objętość
oba akapity w rozwinięciu również powinny mieć podobną objętość
we wstępie należy zawrzeć tezę
w zakończeniu subiektywna opinia
należy używać linking words
słownictwo powinno być wyszukane, bogate
należy unikać powtórzeń wyrazowych


2

Wstęp:

We wstępie przedstawiamy problem, którego dotyczy rozprawka. Wstęp powinien zawierać obiektywną tezę (opinia autora pojawia się dopiero w zakończeniu). np. „Using social networking sites has its pros and cons.” Wstęp powinien być krótki i składać się z ok. 20-50 słów


3

Rozwinięcie:

Rozwinięcie składa się z dwóch akapitów. Pierwszy zawiera argumenty przemawiające za czymś (zalety), drugi zaś wady. Ważne aby liczba argumentów w obu akapitach była identyczna (np. 2 zalety i 2 wady lub 3 zalety i 3 wady). Do każdego argumentu dopisujemy krótkie jego objaśnienie (justification). Argumenty nie powinny być zbyt ogólne. Liczy się konkret. Nie powinny być też być zbyt błahe, gdyż ich zadaniem jest przekonanie do prezentowanego poglądu. Przed rozpoczęciem pisania warto jest zrobić sobie krótką listę 3-4 zalet i wad (najlepiej po angielsku) i wybrać najciekawsze z nich. W trakcie pisania należy zdecydować się czy użyje się po 2 czy po 3 argumenty, w zależności od tego w jakim stopniu się rozpisaliśmy - jeśli po dwóch argumentach mamy 130-150 wyrazów, oznacza to, że jesteśmy już w połowie i chcąc zmieścić się w limicie musimy przejść już do drugiej części rozwinięcia. Jeśli zaś po przytoczeniu drugiego argumentu wyrazów jest 100-120, należy dopisać trzeci, aby później osiągnąć wymagane minimum 200 słów.

Przydatne słownictwo:

To present argument:
firstly
secondly
finally
last but not least
in addition 
furthermore 
moreover 
what is more 
the first/second/third/most important/main/last argument in favor/against ... is ...
the first advantage of... is...

To give examples:
for instance 
for example 
to demonstrate
as a result
for this reason 
consequently
to illustrate 
as an illustration 

To contrast:
on the other hand 
however
from another point of view 
nonetheless 
nevertheless 


4

Zakończenie:

W zakończeniu wyrażamy swoją opinię oraz dodajemy do niej krótki komentarz. Zakończenie powinno być podobnej objętości jak wstęp.


Przydatne słownictwo:

To begin conclusion:
all in all
taking all this into consideration

To show opinion:
I think that arguments above are in favour of fact that...
I believe that...
I am sure that the advantages outweight disadvantages.
I think that ... has its pros and cons althoug the disadvantages outweight advantages.


5

Uwagi i spostrzeżenia

  • Należy pamiętać o poprawności ortograficznej i gramatycznej oraz o prawidłowej kompozycji (podziale na akapity) i o widełkach dot. ilości wyrazów (200-250)


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 04.05.2013

Komentarze