Jak napisać dobre sprawozdanie/raport na studia ?

Porada skierowana przede wszystkim do studentów politechnik/uczelni technicznych, ale także do wszystkich innych, którzy mają za zadanie zrobić raport lub sprawozdanie z zajęć, bądź laboratorium. Przedstawiam uniwersalne elementy, które zawsze powinny znaleźć się w sprawozdaniu/raporcie.

  • edytor tekstu, świadomość tego, co działo się na zajęciach
1

Sprawozdanie/raport mają za zadanie pokazać, że dany student brał udział w konkretnych zajęciach i wie, co działo się podczas nich, jakie prace były wykonywane, w jakim celu i jakie były wyniki pracy. Sama treść sprawozdania/raportu jest bardzo ważna, nie mniej dużą część oceny za pracę otrzymuje się za układ oraz formę sprawozdania/raportu, dlatego też przedstawiam szkielet, na którym każda tego typu praca powinna być zbudowana:


2

Po pierwsze: Strona tytułowa.
Jest ona bardzo ważna i powinna zawierać następujące informacje:

Dane studenta: Imię i nazwisko, nr indeksu, kierunek i specjalizacja studiów, ewentualnie rok akademicki/semestr
Poniżej słowo: 'Raport', bądź 'Sprawozdanie' oraz
Dane dotyczące przedmiotu: Nazwa przedmiotu oraz tytuł zajęć z jakich robimy raport
Na dolę strony warto także umieścić datę, kiedy odbyły się dane zajęcia.


3

Drugą stroną może być spis treści - umieszczamy go wtedy, gdy nasza praca jest obszerna i ułatwi to czytelnikowi poruszanie się po niej. Jeśli jest to praca kilkustronicowa, to zazwyczaj nie ma potrzeby umieszczania w niej spisu treści.


4

Pierwszym ważnym punktem jest określenie Celu Ćwiczenia, który był przedmiotem danych zajęć. Jest to bardzo ważny punkt i nie możemy go pominąć. Nie mniej jednak należy pamiętać, że powinien być on bardzo konkretny i składać się z jednego, bądź dwóch zdań.


5

Drugim punktem jest Wstęp Teoretyczny. Należy tutaj przedstawić teorię, która stoi za danymi zjawiskami, które były wykorzystywane, bądź prezentowane podczas zajęć. Dział ten powinien zajmować przynajmniej pół strony, a najlepiej, żeby zajmował między 1-2 strony, w zależności od materiału. Ma on wykazać, że student rozumie teoretyczne aspekty ćwiczenia, nie ma być to skomplikowana praca naukowa, po prostu proste przedstawienie i wyjaśnienie teorii. Można tutaj umieścić wzory matematyczne, bądź schematy, jeśli są związane z tematem.


6

Trzecim punktem jest Przebieg Ćwiczenia. Należy tutaj opisać krok po kroku co działo się podczas zajęć i jakie były kolejne kroki podczas doświadczenia (oczywiście opisujemy tutaj tylko naukowo związane rzeczy). Nie musi być to dział długi, ważne aby zawierał wszystkie czynności, jakie miały miejsce podczas zajęć.


7

Czwartym punktem są Wyniki i Obserwacje. Przedstawiamy tutaj wszystkie wyniki, które otrzymaliśmy jako rezultat danego ćwiczenia oraz wpisujemy wszystko co zaobserwowaliśmy jako skutek danego ćwiczenia. Ważne jest tutaj, żeby wpisać i zachować odpowiednie jednostki przy danych liczbowych, a wszelkie dodane wykresy odpowiednio opisać, łącznie z oznaczeniem osi oraz jednostek.


8

Aż wreszcie finalny punkt to Wnioski. Umieszczamy tutaj wszystkie wnioski, jakie płyną z doświadczenia. Powinniśmy analitycznie przemyśleć wszystkie wyniki i obserwacje i napisać dlaczego tak się stało i jakie teoretyczne zagadnienia za tym stoją. Może to być bardzo krótki dział, zawierający raptem kilka zdań, nie mniej trzeba pamiętać, że jest on praktycznie najważniejszy z całej pracy i najbardziej oceniany. Pokazuj on tutaj czy student podszedł analitycznie do problemu i czy rozumie zjawiska, które był przedmiotem ćwiczenia.


9

Tak więc mamy już całe sprawozdanie/raport za sobą. Warto jeszcze dodać numeracje stron (z wyłączeniem pierwszej strony) oraz dodać nagłówek, gdzie będzie widniało przynajmniej imię i nazwisko studenta, a można dodać też nr indeksu lub kierunek studiów. Trzeba pamiętać, że cała praca powinna być samodzielna i nie można kopiować całych fragmentów innych prac, chyba, że używa się ich jako pojedynczych cytatów. Jeśli mamy dużą ilość danych wynikowych to warto dołączyć je do pracy jako załącznik, a niekoniecznie umieszczać jako treść pracy.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 20.03.2011

Komentarze