Jak napisać dobrą pracę dyplomową/inżynierską?

Praca dyplomowa/inżynierska jest wizytówką absolwenta wyższej uczelni. Warto znać ogólne zasady poprawnego redagowania pracy.

1

Wybór tematu jest bardzo istotny. O wiele łatwiej i przyjemniej będzie pisało się pracę na temat zgodny z kierunkiem zainteresowań.


2

Zbieranie i analizowanie informacji dotyczących tematyki pracy.


3

We wstępie pracy powinny znaleźć się: opis dziedziny, której dotyczy praca, przedstawienie problemów badawczych i wynikających z nich celów pracy, wstęp powinien także zawierać zakres pracy.


4

Blok rozdziałów teoretycznych powinien opierać się na literaturze fachowej związanej z tematem pracy. Powinien pokazać, iż student umie sam zgłębiać wiedzę literaturową i szeroko spojrzeć na dziedzinę, w której ma rozwiązać problem inżynierski.


5

W bloku „implementacja” powinien być przedstawiony projekt i cała droga do realizacji tego projektu, czyli tzw. metodyka pracy. W rozdziałach tych należy także przedstawić końcowe wyniki przeprowadzonych badań.


6

Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie i wnioski. Należy przedstawić główne wnioski wynikające z realizacji projektu badawczego i podsumować je.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 20.02.2011

Komentarze