Jak samodzielnie się rozwieść bez orzekania o winie?

Kiedy podejmiemy już decyzję o rozwodzie pojawia się pytanie jak właściwie się do tego zabrać? Jak przebiega cały proces rozwodu? Jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie się rozwieść bez orzekania o winie?

1

Gromadzenie dokumentów

Gromadzenie dokumentów

Nasze pierwsze kroki powinny zostać skierowane do Urzędu Stanu Cywilnego. Albowiem, aby się
rozwieść potrzebujemy kilku dokumentów: odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz odpisu
skróconego aktu urodzenia każdego z dzieci (o ile je posiadamy).


2

Przygotowanie pozwu

Napisanie pozwu zacząć od określenia do jakiego sądu kierujemy pozew. Pamiętać należy, że
rzeczowo właściwy do rozpoznawania spraw o rozwód jest Sąd Okręgowy. Miejscowo właściwy
będzie sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron, o ile jedno z małżonków jeszcze tam zamieszkuje. Dalsze szczegółowe informacje o tym co powinno znaleźć się w pozwie o rozwód znajdziecie na przykład na stronie tego adowkata prowadzącego praktykę w Białymstoku.


3

Kwestie formalne

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Opłatę należy uiścić w znakach
sadowych, które można zakupić w kasie sądu, albo można dokonać stosownej opłaty na konto
wskazane przez sąd. Wówczas do pozwu należy dołączyć potwierdzenie dokonania takiej opłaty.
Oczywiście nie należy zapomnieć, że do pozwu o rozwód załączamy oryginały dokumentów: odpisu
skróconego aktu małżeństwa oraz odpisu skrócone aktu urodzenia dziecka.
Pozew o rozwód składamy w dwóch egzemplarzach łącznie z załącznikami. Ten drugi egzemplarz
zostanie przesłany pozwanemu. Pozew o rozwód możemy złożyć w biurze podawczym sądu, albo
nadać przesyłką polecona na adres właściwego sądu.Kiedy pozew wpływa do sądu nadawana jest mu sygnatura sprawy. Może zdarzyć się tak, że składając pozew o rozwód o czymś zapomnimy, np. o podaniu numeru PESEL. Sąd wówczas wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych pozwu w określonym terminie. Pamiętajmy o tym, aby go nie przekroczyć, gdyż może wiązać się to ze zwrotem pozwu.Po złożeniu pozwu o rozwód należy oczekiwać na zawiadomienie z sądu o terminie rozprawy. Poza zawiadomieniem możemy także otrzymać odpowiedź na pozew złożony przez druga stronę. Jeżeli odpowiedzi na pozew nie otrzymaliśmy, a nie chcemy być zaskoczeni przed terminem rozprawy czy strona taką odpowiedź złożyła i sąd nie zdążył jej doręczyć wskazane jest zapoznanie się z aktami sprawy.


4

Czytelania akt

W sądzie istnieje czytelnia akt, gdzie zamawiamy akta na określony dzień i godzinę. Najlepiej zrobić to na dwa, trzy dni przed wyznaczonym terminem rozprawy. Mamy wówczas szansę na sprawdzenie czy druga strona taką odpowiedź złożyła i jaka jest jej treść.


5

Postępowanie sądowe i co dalej?

W przypadku postępowania rozwodowego bez orzekania o winie wystarczy jeden, dwa terminy rozpraw. Po informacyjnym wysłuchaniu stron oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd zamyka rozprawę i wydaje wyrok.Od ogłoszenia przez Sąd I instancji wyroku mamy siedem dni na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia, o ile nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem. A następnie od otrzymania wyroku z uzasadnieniem 14 dniu na złożenie apelacji. Jeżeli obie strony są zadowolone z orzeczenia i żadna z nich go nie skarży wyrok uprawomocnia się w terminie 21 dni. Następnie jego odpis przesyłany jest do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie w akcie małżeństwa dokonywana jest wzmianka o rozwodzie.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 24.12.2018

Komentarze