Aspekty formalne Klubu Autorów

Poniżej opisany jest proces weryfikacji danych Autorów, obsługi wypłat oraz wszystkie inne kwestie formalne, prawne oraz podatkowe związane z działaniem Klubu Autorów Zaradni.pl.

Weryfikacja danych Autora

Do otrzymania przelewu niezbędne jest podanie prawdziwych danych oraz ich weryfikacja. Aby otrzymać wynagrodzenie musisz w pierwszej kolejności uzupełnić tabelę „dane do wypłaty”.

Następnie należy dokonać weryfikacji swoich danych. Weryfikacja danych polega na wykonaniu przelewu kwoty 1,5 PLN (słownie: jeden złoty, pięćdziesiąt groszy) na rachunek bankowy portalu. Kwota przelewu weryfikacyjnego jest zwracana na konto Autora.

Dane do przelewu weryfikacyjnego:

CarDirect Marcin Krejza; Ul. Wąska 15 lok. 1; 15-481 Białysok

Nr konta (Alior Bank): 69 2490 0005 0000 4600 2589 1297

W tytule przelewu proszę o podanie adresu e-mail, który jest Państwa loginem do profilu Autora Zaradni.pl.

Obsługa wypłat

Wszystkie czynności dotyczące obsługi wypłat można wykonać w panelu Autora w sekcji „Klub Autorów Zardni.pl”.

Formalności i podstawa prawna

Przy pierwszym przelewie wynagrodzenia otrzymasz od Administratora serwisu prostą umowę, której przedmiotem jest tworzenie treści w portalu Zaradni.pl. Umowę należy przesłać na nasz adres pocztą.

Kolejne płatności wykonywane są na podstawie rachunków, które mogą już zostać wysłane przez Autora drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie podpisanego rachunku).

Uwaga: w przypadku tekstów płatnych z „wynagrodzeniem z góry” wymagamy podpisania dokumentu, który przekazuje Portalowi Zaradni.pl prawa autorskie majątkowe do materiałów, które otrzymały takie wynagrodzenie.

Podatek dochodowy

Odprowadzamy zryczałtowaną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18% na podstawie artykułu 30 punkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa przewiduje zryczałtowany podatek (oraz uproszczoną procedurę) w sytuacji, gdy miesięczne dochody z jednego źródła nie przekraczają 200 PLN brutto.

Miesięczny limit zarobków

Ze względu na fakt odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego miesięczny limit zarobków to 200 złotych brutto, czyli 164 złote netto. Kwoty zaprezentowane w panelu Autora są kwotami netto.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zwiększenie tego limitu i rozliczenie z Autorem na warunkach indywidualnych.

Czy przychody z pisania porad muszę uwzględnić w moim rocznym zeznaniu podatkowym? Czy otrzymam od was odpowiedni formularz PIT?

Nie. Ponieważ odprowadzamy zryczałtowany podatek dochodowy, nie musisz wykazywać dochodów osiąganych na Zaradni.pl w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, nie przesyłamy także formularzy PIT.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać wynagrodzenie na podstawie faktury VAT.