Poroniłaś ciążę? Zobacz na jakie formy wsparcia i przywileje możesz liczyć po stracie dziecka

Bez względu na to kiedy doszło do poronienia, rodzice, którzy stracili swoje dziecko mogą liczyć na określone przywileje. Należy do nich m.in. prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawo do wykonania u niego specjalistycznych badań, do zorganizowania mu pogrzebu, prawo do pobrania zasiłku pogrzebowego czy skróconego urlopu macierzyńskiego. Co muszą zrobić rodzice, żeby otrzymać wsparcie i móc pożegnać swoje dziecko?

1

Genetyczne badanie płci po poronieniu – dlaczego tak potrzebne?

Genetyczne badanie płci po poronieniu – dlaczego tak potrzebne?

Rodzice dowiadują się o płci swojego potomka zwykle w okolicach 15 – 20 tygodnia. Niekiedy do poronienia dochodzi jednak w tak wczesnym okresie ciąży, że bez wykonania specjalistycznych badań, ginekolog nie będzie potrafił stwierdzić czy dziecko, które właśnie odeszło było chłopcem czy dziewczynką. A z praktycznego punktu widzenia informacja ta może okazać się szalenie istotna. Rodzice, którzy nie zdążyli poznać płci swojego dziecka muszą bowiem liczyć się z tym, że szpital nie wystawi im zgłoszenia urodzenia martwego dziecka i karty zgonu. Tymczasem są to dokumenty, bez których rejestracja zmarłego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie niemożliwa. Takiej sytuacji da jednak łatwo uniknąć wykonując badanie genetyczne u poronionego płodu. W jaki sposób jest to w ogóle osiągalne?W rzeczywistości płeć nie jest czymś co kształtuje się dopiero w kolejnych etapach życia płodowego. Płeć to nie tylko pewne cechy fizyczne, to także określony zestaw genów. Warto bowiem wiedzieć, że męski plemnik może zawierać chromosom X bądź Y. Komórka jajowa zawsze posiada natomiast tylko X. Gdy jajeczko kobiety zapłodni plemnik Y, wówczas rodzi się chłopiec, gdy połączy się ono z plemnikiem X, to na świat przychodzi dziewczynka. Płeć dziecka jest więc przesądzona już w chwili zapłodnienia. Niemniej jednak dzięki temu można ja poznać znacznie wcześniej niż pozwala na to ultrasonograf, właśnie poprzez wykonanie odpowiedniego badania genetycznego. Tym badaniem jest analiza kariotypu, która pozwala zobaczyć jak wyglądają wszystkie chromosomy płodu, również te odpowiadające za jego płeć. Badanie genetyczne materiału pobranego bezpośrednio od płodu często daje również odpowiedź na pytanie o przyczyny poronienia, które może być spowodowane czynnikami genetycznym.


2

Na czym polega rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Po określeniu płci dziecka i uzyskaniu ze szpitala niezbędnych dokumentów, rodzice mogą zgłosić się do USC. Tam zostaje sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się ono martwe. Dokument ten zastępuje jednocześnie akt zgonu.


3

Kobieta, która poroniła może iść na urlop macierzyński i pobierać zasiłek

Kobieta, która poroniła może iść na urlop macierzyński i pobierać zasiłek

56 dni – tyle trwa urlop macierzyński w przypadku kobiety, która poroniła. Czas ten ma jej przede wszystkim pomóc otrząsnąć się po stracie dziecka i pozwolić wypocząć. Ośmiotygodniowego urlopu macierzyńskiego pracownicy udziela pracodawca w oparciu o wspomniany już wcześniej akt urodzenia dziecka. W trakcie urlopu otrzymuje ona również zasiłek macierzyński.


4

Pożegnanie dziecka po poronieniu – rodzice mają prawo urządzić mu pogrzeb

Matki i ojcowie, którzy stracili dziecko z powodu przedwczesnego zakończenia ciąży mają prawo do godnego pożegnania się z nim oraz urządzenia mu pogrzebu. Mogą również ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tysięcy złotych. Zostaje on wypłacony na zasadzie zwrotu kosztów organizacji pochówku. Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w odpowiadającym miejscu zamieszkania oddziale ZUS. Aby go otrzymać, oprócz wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym aktu urodzenia dziecka, trzeba również posiadać ubezpieczenie, pobierać rentę lub emeryturę.


5

Rodzice mają prawo wiedzieć!

Powiadomienie rodziców o wszystkich prawach przysługujących im po śmierci dziecka jest zadaniem personelu medycznego szpitala, do którego kobieta została przyjęta. Poza prawem do specjalistycznej opieki po poronieniu, prawem do prywatności i szacunku ma ona bowiem również prawo do informacji. Do kobiet po poronieniach w polskich szpitalach podchodzi się bardzo różnie. Głosów o nieludzkim traktowaniu nie brakuje. Ministerstwo Zdrowia opracowuje właśnie nowe wzorce postępowania wobec kobiet po poronieniach oraz pacjentek, których ciąża wymaga szczególnej troski. Być może zmiana dotychczasowych standardów poprawi sytuację ciężarnych, także tych po poronieniach.


6

Wady genetyczne – to one odpowiadają za 60% wszystkich poronień

Zespół Downa, Edwardsa i Patau to zespoły wad wrodzonych, które powstają w wyniku trisomii, czyli obecności trzeciego (dodatkowego) chromosomu w kariotypie. Okazuje się, że za 60% wszystkich samoistnych poronień u kobiet odpowiadają właśnie czynniki genetyczne, najczęściej związane z aberracjami chromosomowymi. Aby doszło do poronienia nie zawsze zmiana musi dotyczyć całego chromosomu. Czasem za problemy z poczęciem dziecka lub utrzymaniem ciąży odpowiada mutacja tylko jednego z genów. Tak jest np. z trombofilią wrodzoną spowodowaną zmianami w obrębie genów odpowiedzialnych za proces krzepnięcia krwi. Jej charakterystycznym objawem będzie nie tylko zwiększona podatność do tworzenia się zakrzepów w żyłach kończyn dolnych, ale też obniżenie płodności i kłopoty z donoszeniem ciąży.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 26.10.2015

Komentarze