Dyskusja na temat

Co to jest moralność chrześcijańska?

Zasady nauczania o dobrym i podłym zachowaniu ludzkim w świetle Boskiego Objawienia i nauczaniu przez kościół.

Komentuj

  1. Zaloguj się:
  1. 19.11.2012