Jak zrobić prywatny i sądowy test na ojcostwo?

Testy na ustalenie ojcostwa wykonuje się w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia biologicznego pokrewieństwa ojca i dziecka. Testy te można przeprowadzić do celów prywatnych, sądowych lub też w sytuacji, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie badań w sposób standardowych, laboratoria wykonują badania tzw. mikrośladów. Testy przeprowadzane są w specjalistycznych i certyfikowanych laboratoriach analitycznych w oparciu o nowoczesne metody badania genetyczne. Badania DNA na ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa dotyczą markerów genetycznych czyli obszarów położonych blisko określonych genów.

1

Prywatny test na ojcostwo

Prywatny test na ojcostwo

Do przeprowadzenia prywatnego testu na ojcostwo potrzebny jest samodzielny genetyczny test DNA, który można nabyć w laboratoriach i wykonać w domu, a następnie odesłać do badania. Zestaw do badania DNA zawiera sterylne wymazówki w probówkach, za pomocą których pobiera się wymaz z wnętrza ust badanej osoby, koperty suszące do wymazówek, rękawiczki lateksowe oraz instrukcję obsługi. W teście musi wziąć udział zarówno domniemany ojciec, jak również matka i dziecko. Każda osoba otrzymuje własną wymazówkę (gazik), którą po pobraniu śliny i komórek z wewnętrznej strony policzków należy pozostawić do wyschnięcia a następnie zapakować i odesłać do laboratorium. Czas oczekiwania na wynik wynosi od 5 do 7 dni roboczych, cena badania od 1200 zł w górę plus cena zestawu do badania.


2

Jak wykonać badanie tzw. mikrośladów?

Jeśli w celu ustalenia lub wykluczenia ojcostwa nie ma możliwości pobrania próbek w sposób standardowy, można wykonać badanie tzw. mikrośladów, czyli badanie różnego rodzaju materiałów należących do danej osoby i zawierających jej DNA. Do tego typu materiałów należą np. włosy z cebulkami, plamy krwi, plamy spermy, maszynki do golenia, woskowina uszna, szczoteczki do zębów, niedopałki papierosów itp. W celu wykonania badania można zakupić odpowiedni zestaw lub też zastosować odpowiednią procedurę pobrania materiału do badania i jego przekazania do laboratorium. Przykładowo: włosy do badania powinny być pobrane z cebulkami (włosy z grzebienia mogą stanowić nieodpowiedni materiał) i wysłane w papierowej kopercie, woskowina uszna powinna zostać pobrana na bawełnianych patyczkach i odesłana w papierowych kopercie, szczoteczka do zębów powinna być suszona przez około 60 minut i odesłana w papierowej kopercie.
Badanie mikrośladów przy użyciu dobrze sporządzonych próbek materiałów odznacza się taką sama czułością jak badanie wykonane na podstawie wymazu z wewnętrznej strony policzka. Zaburzenie wyników może spowodować jednak źle pobrany materiał do badań, jego niska jakość lub zanieczyszczenia. Cena badania - od 1400 zł w górę plus cena zestawu do badania.


3

Jak wykonać sądowy test na ojcostwo?

Jak wykonać sądowy test na ojcostwo?

Sądowe ustalanie ojcostwa przeprowadza się celu zdobycia dowodu w sprawie sądowej. Sądowy test na ojcostwo zostaje wykonany na żądanie sądu prowadzącego sprawę. Badanie tego typu przeprowadza się najczęściej obecności biegłego sądowego i uczestniczy w nim matka, dziecko i domniemany ojciec. Podczas przeprowadzania sądowego ustalenia ojcostwa wszystkie osoby uczestniczące w badaniu muszą osobiście stawić się w punkcie pobrań i wylegitymować się ważnymi dokumentami. Z procedury przeprowadzania badania sporządzany jest protokół sądowy, który stanowi podstawę prawnego ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa. Cena badania - od 1700 zł w górę.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 25.11.2013

Komentarze