Jak postępować z dzieckiem mającym ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder) czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych wśród dzieci w wieku szkolnym. Stwierdzeni u dziecka ADHD oznacza, że ma ono poważne zaburzenia koncentracji, jest nadmiernie impulsywne, nadpobudliwe i ma tendencję do szybkiego przechodzenia od jednej czynności do drugiej bez zakończenia żadnej z nich. Niewłaściwe postępowanie z dzieckiem mającym ADHD może załamać jego linię życiową. W styczności z takim dzieckiem należy kierować się kilkoma ważnymi zasadami.

  • cierpliwość
  • konsekwencja
  • wyrozumiałość
1

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że dziecko nie jest niegrzeczne ani nieznośne i nie robi nam na złość, ponieważ jego zachowanie wynika z odmiennej pracy jego mózgu, a nie ze złośliwości czy świadomego rozmysłu. Nie wolno takiego dziecka całkowicie obwiniać za jego zachowanie. Odbiera ono świat i bodźce zewnętrzne w sposób prawidłowy, ale nieco chaotyczny, szybszy i nieuporządkowany. W zależności od charakteru jego kontaktów z dorosłymi te objawy mniej lub bardziej przeszkadzają mu w życiu. Objawy nadpobudliwości u dziecka trzeba po prostu zaakceptować.


2

Dziecko z ADHD najczęściej ma słabo wykształcone poczucie obowiązkowości i porzuca powierzone mu zadania bez ich finalizowania. Z tego powodu należy wdrażać je do obowiązkowości i konsekwentnie pilnować, aby kończyło wszystkie prace, jakich się podjęło. Komunikaty kierowane do dziecka muszą być jak najbardziej jasne i proste. Unikaj używania pojęć abstrakcyjnych, zrezygnuj ze szczegółów.


3

Bardzo istotne jest motywowanie takiego dziecka. Może mieć ono bardzo niskie poczucie wartości i być bardzo krytyczne wobec siebie samego. Dlatego też należy je pozytywnie wzmacniać. Za każdy, nawet najmniejszy sukces trzeba takie dziecko chwalić i nagradzać. W przypadku niepowodzenia nie wolno dziecka ganić, krytykować, oskarżać, ale rozpocząć czynność od nowa. Pozwól dziecku zrobić nawet taką czynność, która w twoim wykonaniu zabrałaby mniej czasu.


4

Skonsultuj się ze specjalistami pracującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie uzyskasz fachową pomoc i poradę dotyczącą postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 24.07.2009

Komentarze

Interesująca porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-22 21:28:28

zgadzam się

Ostatnio zmieniony: 2013-02-13 18:23:23

Rodzice, którzy mają takie dziecko, muszą mu poświęcać dużo więcej uwagi niż dzieciom bez tej choroby. Trzeba okazywać wiele miłości i uczucia. Ono musi wiedzieć, że jest kochane i nie różni się od innych.

Ostatnio zmieniony: 2010-12-09 20:28:41

mogę dodać, że chociaż ADHD kojarzy się nam z zachowaniami - typu - leży na asfalcie, wrzeszczy w niebogłosy i wierzga wszystkimi kończynami, to nie do końca jest prawdą. nie tylko dzieci z ADHD to potrafią, są trzy zasadnicze sfery zaburzeń w ADHD - w sferze psychoruchowej, emocjonalnej, społecznej. Z reguły u dzieci występuje typ mieszany, ale zdarzają się zaburzenia tylko w jednej sferze, wtedy lekarze nie zawsze potrafią zdiagnozować problem. Dziś już wiemy, że nie leczony zespół może bardzo utrudnić życie w dorosłym życiu.