Jak pomóc dziecku z dysleksją?

Dysleksja rozwojowa to specyficzne zaburzenia w nauce czytania i pisania, przy czym ogólna inteligencja dziecka znajduje się w normie. Dzieli się na dysleksję(trudności w czytaniu),dysgrafię (trudności w graficznym odwzorowaniu liter i cyfr), dysortografię (błędna pisownia pomimo znajomości zasad ortograficznych) i dyskalkulię (trudności w liczeniu). Praca z dyslektykiem to zadanie nie tylko dla pedagoga i terapeuty, ale też dla rodzica.

  • cierpliwość, systematyczność, konsekwencja w działaniu
1

Pierwsza rzecz, którą powinien zrobić rodzic podejrzewający u swojego dziecka dysleksję rozwojową, to zgłoszenie dziecka na badanie diagnostyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Po stwierdzeniu dysleksji rodzice otrzymują pisemną opinię, którą należy w kilku kopiach dostarczyć szkole. Opinia zawiera opis słabych i mocnych stron dziecka oraz wskazania do indywidualnej pracy z dzieckiem dla nauczyciela. Dzięki tej opinii dziecko zyskuje prawo do dostosowania wymagań szkolnych i sposobu oceniania, do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego oraz do udziału w terapii pedagogicznej.


2

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej nie jest ostatnim, ale pierwszym krokiem do pokonania trudności. Rodzic powinien zapisać dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zwane też terapią pedagogiczną. Istotą takich zajęć jest korekta, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji, oraz kompensacja - usprawnianie mocnych stron dziecka, które mogą częściowo zastąpić jego słabe strony. Ponadto terapia pedagogiczna łagodzi zaburzenia emocjonalne, które mogą pojawić się na skutek niepowodzeń szkolnych oraz pomaga dziecku wypracować motywację do nauki i podnosi jego samoocenę.


3

Rodzic dyslektyka powinien zrozumieć problem dziecka iu to, że nie jest ono leniwe ani niezdolne, ale po prostu potrzebuje specyficznej pomocy. Zadaniami rodzica jest umacnianie w dziecku motywacji do nauki, zapewnienie mu miejsca do pracy, nagradzanie pochwałą nawet za małe sukcesy, czytać wspólnie z dzieckiem i ćwiczyć z nim pisanie z pamięci. Rodzice nie powinni natomiast tłumaczyć trudności dziecka lenistwem, porównywać go z rówieśnikami czy rodzeństwem, liczyć na natychmiastowy efekt, krytykować ani ośmieszać.


4

Rodzic dyslektyka musi odpowiednio zorganizować pracę dziecka w domu. Dziecko powinno wykonywać zadania zawsze w tym samym miejscu i o tej samej porze (dzięki temu nauczy się ono systematyczności). Przed przystąpieniem do ćwiczeń dziecko musi być zrelaksowane i odprężone. Trzeba zadbać o ciszę - wyłączyć radio, telewizor, wyciszyć telefon. Dziecko powinno pracować systematycznie przez około 30 minut dziennie.


5

Uwagi i spostrzeżenia

  • Każdy rodzic dziecka z dysleksją może szukać pomocy w Polskim Towarzystwie Dysleksji, która ma ponad 70 oddziałów na terenie całego kraju. PTD służy pomocą oraz poradą dla rodziców, a także organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.


Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 22.07.2009

Komentarze