Jak otrzymać becikowe w 2013 roku na nowych zasadach?

Jednorazową zapomogę w wysokości 1000 złotych otrzymają rodziny z dochodem nie przekraczającym 1922 złotych na osobę. Szacuje się że ok 10 % osób utraciło od tego roku szansę na otrzymanie takiego zasiłku.

1

Aby otrzymać becikowe należy przedstawić następujące dokumenty:
- Zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę potwierdzające fakt pozostawania pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży.
- Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające osiągnięty dochód w 2011 roku obojga rodziców.
- Zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o wysokości składki zdrowotnej (chodzi o tą 9%) za 2011 rok obojga rodziców.
- Pit 11 za 2011 rok obojga rodziców
- Akt urodzenia dziecka ( najlepiej z numerem PESEL). Uwaga jeśli jest to kolejne dziecko w rodzinie, to potrzebny będzie także akt urodzenia i PESELE pozostałych dzieci.
- Dowody osobiste obojga rodziców
- Wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku


2

Komplet dokumentów składa się zazwyczaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale świadczeń rodzinnych, chyba że miasto ma do tego celu osobną jednostkę.


3

We wniosku trzeba też uwzględnić w jaki sposób środki mają być wypłacone, czy w kasie jednostki, czy też przelewem na konto. Wtedy we wniosku trzeba także wpisać nr konta i nazwę Banku. Przelewem na konto trwa to troszkę dłużej.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Te dokumenty powinny wystarczyć, jednak jeśli któryś z rodziców w 2011 roku zmienił pracę, to mogą być też potrzebne takie dokumenty: Świadectwo z poprzedniej pracy, umowa z nowej pracy, a także PIT 11 z poprzedniego miejsca pracy.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 24.03.2013

Komentarze