Jak sprawdzić, czy nabywana nieruchomość nie jest zadłużona?

Przed zakupem mieszkania z rynku wtórnego warto zorientować się, czy nie jest ono przypadkiem zadłużone. Dzięki temu uniknie się problemów i przede wszystkim utraty nerwów oraz sporych pieniędzy. Jak to zrobić, aby zdobyć pewność, że kupuje się mieszkanie bez długów?

1

Mieszkanie z księgą wieczystą

Najprostszym sposobem jest dokładne przejrzenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą chce się nabyć. Odpis takowej można uzyskać, we właściwym dla położenia danego lokalu, sądzie rejowym. Samo wydanie opisu jest odpłatne, zaś bez konieczności uiszczania opłaty można przejrzeć daną księgę w siedzibie sądu. Dzięki temu zainteresowany sprawdzi nie tylko, czy mieszkanie, które chce nabyć nie jest zadłużone, ale również, czy osoba, która chce je sprzedać jest faktycznym jego właścicielem. Na co ponadto zwrócić uwagę?
Szczególną uwagę zwrócić należy na ewentualne zapisy dotyczące dożywocia. Umowa dożywocia występuje wówczas, gdy w zamian za przeniesienie własności danej nieruchomości, nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Jeżeli taka umowa widnieje, to prawdopodobnie ktoś mam prawo mieszkać w lokalu, które ma zostać sprzedane.


2

Gdy lokal nie ma księgi wieczystej

Księga wieczysta reguluje status prawny danej nieruchomości, niemniej nie wszystkie lokale muszą ją posiadać. Tak może być choćby w przypadku spółdzielczego prawa do lokalu własnościowego. Co wówczas? Jak sprawdzić, czy mieszkanie to nie jest zajęte przez komornika?
W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu własnościowego, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, należy zwrócić się do administracji spółdzielni. To w prowadzonych przez nią dokumentach powinny znaleźć się odpowiednie zapiski i papiery, które poświadczają ewentualną egzekucję komorniczą. W przypadku, gdy takich nie ma, warto wystąpić z formalnym wnioskiem o stwierdzenie braku zadłużenia mieszkania oraz o brak wpisu w księgach administracji spółdzielni wzmianki o toczących się postępowaniach egzekucyjnych co do danego lokalu. Takie postępowanie powinno skutecznie zabezpieczyć interesy zainteresowanego zakupem i uchronić go od ewentualnych problemów.


Przeczytaj teraz:

Galeria

Przed zakupem nieruchomości trzeba się upewnić w 100% że nie jest zadłużona Przed zakupem nieruchomości trzeba się upewnić w 100% że nie jest zadłużona

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 12.07.2013

Komentarze