Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa najmu mieszkania?

W zasadzie to jest temat na książkę... Ale najważniejsze kwestie to:

  • Umowa najmu mieszkania nie musi być sporządzona w formie pisemnej. Natomiast warto spisać taką umowę, aby zaoszczędzić sobie w przyszłości nieporozumień i konfliktów.
1

Najem lokali regulują przepisy Kodeksu cywilnego, natomiast w odniesieniu do lokali mieszkalnych pierwszeństwo przed Kodeksem cywilnym mają przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.


2

Brak jest prawnego wymogu, aby umowa najmu mieszkania była sporządzona w formie pisemnej. Natomiast warto spisać taką umowę, aby zaoszczędzić sobie w przyszłości nieporozumień i konfliktów pomiędzy wynajmującym (właścicielem mieszkania) i najemcą (osobą szukającą mieszkania).


3

Spisując umowę warto pamiętać, aby zapisy zawarte w umowie były zgodne z Ustawą o ochronie praw lokatorów, ponieważ zapisy sprzeczne z ustawą z mocy prawa są nieważne. Szczególnie dotyczy to kwestii wypowiedzenia i rozwiązania umowy oraz zmiany wysokości czynszu.


4

Warto odnotować iż dnia 28 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów. Akt ten wprowadza najem okazjonalny.
Umowa o najem okazjonalny ułatwia właścicielowi mieszkania ewentualną eksmisję niesolidnego najemcy.
Umowę o najem okazjonalny można zawrzeć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż dziesięć lat. Uczciwy najemca może taką umowę podpisać bez obaw. Ten typ umowy jest batem na tych nieuczciwych, którzy np. nie płacą czynszu.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 24.09.2010

Komentarze

warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-02-27 20:39:15