Jak odzyskać wodę opadową?

Wodę opadową z dachu można użytkować dla potrzeb podlewania trawników, mycia samochodu, napełniania oczek wodnych, fontann przydomowych itp bez żadnych opłat z istniejących połaci dachowych wykorzystując istniejącą strukturę odwodnienia dachu poprzez rynny i dalej rury spustowe.

1

Zbiornik dla przechowywania zgromadzonej wody ustawiamy w pobliżu istniejącej rury spustowej. Dla zapewnienia przepływu powietrza można zbiornik na okres użytkowania ustawić na palecie drewnianej, ruszcie drewnianym lub kamiennym.


2

Istniejącą rurę spustową nacinamy na odpowiedniej wysokości dostosowanej do gabarytu zbiornika uprowadzając do środka lej, do którego wpada woda opadowa. Lej musi być mniejszy od średnicy rury umożliwiając po przepełnieniu zbiornika na przelew wody do rury spustowej. Połączenie leja ze zbiornikiem wężem giętkim z minimalnym spadem w kierunku zbiornik.


3

Zbiornik może być wyposażony w kurek z wylewką w dolnej partii zbiornika i woda spuszczana w sposób grawitacyjny bez potrzeby instalowania dodatkowego wyposażenia. W górnej części może znajdować się pokrywa umożliwiająca dostęp do zbiornika urządzeniami zmechanizowanymi np. zatopienia pompy i korzystania z wody tłoczonej pod ciśnieniem w dowolnie wybraną część ogródka.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Zbiornik wymaga okresowego czyszczenia.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 24.07.2009

Komentarze

super

Ostatnio zmieniony: 2013-02-15 16:08:46

Na wiosnę zacznę stosować. :)

Ostatnio zmieniony: 2011-10-17 22:53:37