Jak kupić działkę budowlaną?

Wybór i zakup działki budowlanej powinny być gruntownie przemyślane. Zakup pierwszej lepszej działki może pociągać za sobą negatywne konsekwencje, dlatego też lepiej dobrze przeanalizować czy dana działka na pewno spełnia wszystkie nasze wymagania i posiada odpowiednie warunki ku temu, aby można było wznieść na niej nieruchomość mieszkalną. Jak wybrać dobrą działkę budowlaną, na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę przy oglądaniu różnych działek? Jakie dokumenty będą niezbędne przy dokonywaniu takiego zakupu?

1

Kryteria wyboru działki

Kryteria wyboru działki http://static.freepik.com/darmowe-zdjecie/pole_2582834.jpg

Przy wyborze działki powinniśmy kierować się nie tylko jej ceną, bowiem nie ona będzie najważniejsza. Musimy wybrać przede wszystkim działkę, która będzie miała status działki budowlanej, jeśli chcemy mieć pewność, że będzie można na niej coś zbudować. Do pozostałych, ważnych kryteriów, jakie bierze się najczęściej pod uwagę przy wyborze działki budowlanej, zalicza się:
• Lokalizację,
• Powierzchnię,
• Rzeźbę terenu,
• Kształt,
• Status prawny,
• Kwalifikacja działki,
• Dostęp do drogi.
Lokalizacja to obok ceny i powierzchni działki, najważniejsza jej cecha, którą nie można pominąć przy wyborze działki. Musimy wiedzieć, czy chcemy mieszkać w obrębie miasta i tu budować swój dom, czy też jesteśmy gotowi mieszkać na wsi i dojeżdżać do najbliższego centrum handlowego w mieście, do szpitala, czy kina kilkanaście kilometrów. Nie można powiedzieć, że lokalizacja w mieście będzie korzystniejsza niż lokalizacja poza miastem, Wszystko zależy tu od indywidualnych wymagań klienta kupującego działkę.
Kolejną, ważną sprawą przy zakupie działki, będzie jej powierzchnia, ukształtowanie terenu i kształt działki. Działka powinna być generalnie dostosowana do wymagań osób, które mają na niej mieszkać. Najbardziej pożądane są działki prostokątne i kwadratowe, o powierzchni trzykrotnie lub czterokrotnie większej niż założona powierzchnia domu, jaki ma na niej stanąć.
Bardzo istotną kwestią przy wyborze i zakupie działki, będzie sprawdzenie jej statusu prawnego. Może się okazać, że działka nie tylko należy do osoby, która chce ją sprzedać, ale np. jeszcze do 4 innych osób, z którymi będzie trzeba uzgodnić jej zakup. Najlepiej poprosić o akt notarialny własności nieruchomości, aby mieć pewność co do statusu prawnego takiej nieruchomości. Unikniemy dzięki temu późniejszych, niezbyt przyjemnych niespodzianek związanych z własnością lub współwłasnością działki.
Kwalifikacja działki musi być skontrolowana przed jej zakupem, a dotyczy ona tego, czy działka jest działką budowlaną i czy będzie można uzyskać pozwolenie na budowę domu na jej terenie. Status działki można sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym w wydziale architektury i urbanistyki gminy lub miasta. Jeśli kwalifikacja wskazuje, że mamy do czynienia z działką pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową i działka ma dostęp do drogi publicznej, spokojnie możemy rozważyć jej zakup. Nie będzie wówczas problemu z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę domu na takiej działce.


2

Atrakcyjna działka – czyli jaka?

Atrakcyjna działka – czyli jaka? http://static.freepik.com/darmowe-zdjecie/pasa%C5%BC-noc_2247885.jpg

Działka budowlana spełniająca powyższe wymagania potencjalnego kupującego, będzie atrakcyjnym obiektem zakupu, jeśli ukształtowanie terenu będzie płaskie i dom będzie wyeksponowany na światło słoneczne.
Dobrze by było, aby kupowana działka posiadała uzbrojenie, czyli doprowadzenie gazu, energii elektrycznej, wody i kanalizacji do granic działki lub w jej pobliże, aby podłączenie tych wszystkich mediów do nowo wybudowanego domu nie było kłopotliwe.


3

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty http://static.freepik.com/darmowe-zdjecie/biuro-1_2594899.jpg

Przy zakupie działki budowlanej koniecznie powinien zostać sporządzony notarialny akt jej zakupu. W tym celu należy udać się z kompletem dokumentów do kancelarii notarialnej. Wśród dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego zakupu działki budowlanej wymienia się:
• Odpis zwykły z księgi wieczystej nieruchomości,
• Akt prawny własności działki, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, poświadczenie dziedziczenia itd.,
• Dane stron aktu – kupującego i sprzedającego, potwierdzone dokumentami tożsamości,
• Wycenę działki,
• dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
• wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej.


Przeczytaj teraz:

Galeria

http://static.freepik.com/darmowe-zdjecie/d-budynkow-i-rzuty_38-4393.jpg http://static.freepik.com/darmowe-zdjecie/d-budynkow-i-rzuty_38-4393.jpg

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 06.01.2014

Komentarze