Dowiedz się jak łatwo kupić mieszkanie "krok po kroku"

Zakup mieszkania jawi się jako trudna procedura, która wymaga odpowiedniego przygotowania. Najłatwiej przeprowadzić taki proces z udziałem pośrednika nieruchomości, który zrealizuje wiele formalności w imieniu klienta, ale jednocześnie pobierze za to sowite wynagrodzenie. Jeśli wiemy, jakie kwestie należy załatwić przy kupnie mieszkania, będziemy mogli samodzielnie przeprowadzić taki proces, bez ponoszenia dodatkowych, często zupełnie zbędnych kosztów. Od czego zacząć?

1

Oszacuj swoje zdolności finansowe

Oszacuj swoje zdolności finansowe http://www.freepik.es/foto-gratis/calculadora-v_620655.htm

Przed rozpoczęciem poszukiwania mieszkania należy oszacować, jak wiele środków własnych możemy przeznaczyć na taką inwestycję. Korzystając z dostępnych w sieci internetowej kalkulatorów możemy również obliczyć swoją szacowaną zdolność kredytową, na podstawie uzyskiwanych przez nas dochodów miesięcznych i stałych kosztów. W celu oszacowania zdolności kredytowej można również udać się do banku lub doradcy kredytowego. Bezpłatnie w ten sposób zbadamy, na jaki kredyt nas stać w banku i na jakie mieszkanie tym samym będziemy mogli sobie pozwolić.


2

Poszukiwanie mieszkania

Poszukiwanie mieszkania http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/apartamenty-nad-brzegiem-rzeki_577504.htm

Znając już swoje możliwości finansowe, należy przystąpić do określenia preferencji mieszkaniowych. Musimy wiedzieć, gdzie szukamy mieszkania, o jakiej powierzchni i jakiem maksymalnie cenie. W ten sposób możemy rozpocząć szukanie ogłoszeń. Konieczne będzie przy tym dokonanie wyboru, czy chcemy kupić mieszkanie używane, z rynku wtórnego, czy mieszkanie nowe, z rynku pierwotnego. Możemy samodzielnie szukać mieszkania, korzystając z dostępnych ogłoszeń – w gazetach, w Internecie, czy z innych źródeł, albo też zwrócić się o pomoc do biura nieruchomości, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przy zawiązaniu transakcji z klientem, którego przedstawił nam pośrednik. Koszty prowizji pośrednika to zwykle 1-3% ceny transakcyjnej mieszkania plus podatek VAT.


3

Kontrola stanu prawnego mieszkania

Jeśli już znajdziemy mieszkanie, które nam odpowiada, powinniśmy zweryfikować, kto w świetle prawa jest właściciele nieruchomości i jakie prawa je obciążają. Znając numer księgi wieczystej nieruchomości, można nawet przez Internet, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, sprawdzić takie informacje. Następnie, należy poprosić sprzedającego o okazanie aktualnych zaświadczeń ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej niezaleganiu z opłatami, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości itp.


4

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/r%C4%99ce-dr%C5%BC%C4%85_570256.htm

Gdy znajdziemy mieszkanie odpowiadające naszym preferencjom, z odpowiednią dla nas ceną, a nie możemy go kupić przy użyciu wyłącznie własnych oszczędności, tylko przy udziale kredytu bankowego, będziemy musieli podpisać ze zbywcą umowę przedwstępną zakupu nieruchomości. Umowa ta jest przyrzeczeniem obustronnym spełnienia w przyszłości transakcji kupna-sprzedaży mieszkania. Mamy pewność, że sprzedający nie wycofa się z transakcji, bowiem w przeciwnym wypadku poniesie koszty. Na podstawie umowy przedwstępnej wypłacany jest przez kupującego zadatek. Jeśli umowa przedwstępna zostanie zerwana przez sprzedającego, zobowiązany jest on do uiszczenia na rzecz niedoszłego kupującego podwójnej kwoty zadatku. Jeśli to kupujący zrywa umowę, traci kwotę zadatku.
Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.


5

Kredyt hipoteczny

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy w bankach. O procedurze ubiegania się o kredyt hipoteczny mówiliśmy już w poprzednich poradnikach. Umowa przedwstępna otwiera drogę wnioskowania o kredyt hipoteczny w banku. Po podpisaniu umowy kredytowej z bankiem można przystąpić do zakupu nieruchomości.


6

Umowa właściwa zakupu nieruchomości

Umowa właściwa zakupu nieruchomości http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/plastikowe-domy_615433.htm

Umowa zakupu nieruchomości musi być zawarta przed notariuszem, w obecności kupującego i sprzedającego lub ich reprezentantów. Do podpisania aktu notarialnego niezbędne są dokumenty:

  • Akt notarialny będący poświadczeniem nabycia nieruchomości lub prawa do nieruchomości obecnego właściciela,

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

  • Zaświadczenie o udzielonym kredycie hipotecznym od kupującego,

  • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu mieszkalnego.Za podpisanie aktu notarialnego należy uiścić opłatę w wysokości 2% wartości rynkowej przedmiotu umowy, a oprócz tego taksę notarialną z podatkiem VAT, opłatę sądową do wniosku o wpis w księdze wieczystej – 200 zł i opłatę za każdą stronę odpisu notarialnego.
Proces zakupu mieszkania może przebiegać harmonijnie, jeśli najpierw zadbamy o uregulowanie kwestii finansowych i wyliczymy zdolność kredytową. Pokaże nam to, na jakie mieszkanie nas stać i jakich lokali mamy szukać. Jeśli już znajdziemy takie mieszkanie, sprawdźmy jego stan prawny i obciążenia finansowe, a później podpiszmy umowę przedwstępną. Kolejne kroki skierujmy do banku po kredyt hipoteczny, a po podpisaniu umowy kredytowej – do notariusza, aby podpisać akt notarialny zakupu mieszkania.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 04.11.2013

Komentarze