REGON, czyli Rejestr Gospodarki Narodowej. Jakie dane można tam odnaleźć?

Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku od kilku dekad, świetnie pamiętają czasy, kiedy jedną z głównych baz danych, do których można było szybko uzyskać dostęp, był REGON. Czy dziś, w czasach, kiedy mamy do dyspozycji m.in. bazę NIP i KRS, wciąż warto korzystać z danych, jakie oferuje Rejestr Gospodarki Narodowej?

1

Co trzeba wiedzieć o bazie REGON?

Co trzeba wiedzieć o bazie REGON?

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że pierwsze wzmianki o konieczności powołania do życia Rejestru Gospodarki Narodowej pojawiły się niemal sześćdziesiąt lat temu, w 1966 roku. To właśnie wtedy przedstawiciele władz państwa doszli do wniosku, że jeden, ujednolicony zbiór danych, pomógłby lepiej zarządzać scentralizowanym krajem.Oznacza to, że baza REGON, z której możemy dziś korzystać np. dzięki ALEO.com, ma w polskim porządku prawnym bardzo długą historię. Dlaczego zbiór o takiej właściwości był tak cenny z perspektywy władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej?Jedną z kluczowych kwestii, która mogła zaważyć na konieczności wprowadzenia takiego zbioru do polskiego systemu prawnego, były kolejne plany pięcioletnie. Z założenia miały to być kolejne skoki cywilizacyjne, które skupiały się na budowie lub rozbudowie strategicznych z punktu widzenia państwa zakładów, na przykład kopalni czy elektrowni. Można tu wskazać na Hutę Miedzi w Głogowie, czy na Spodek, który znajduje się w Katowicach.Rejestr Gospodarki Narodowej miał pełnić funkcję informacyjną. Planując budowę nowego bloku elektrowni, aparat państwowy musiał wiedzieć, czy wybrane przedsiębiorstwa będą w stanie dostarczyć na plac budowy niezbędną ilość betonu, stali czy urządzeń elektrycznych.Mimo ambitnych planów, jakie władze PRL-u postawiły sobie za cel w 1966 roku, REGON powstał niemal dziesięć lat później, bo dopiero w 1975 roku. Kluczową rolę odegrała tu Uchwała 199 Rady Ministrów w sprawia nadania numerów statystycznych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
System składał się z siedmiocyfrowych identyfikatorów. Ustawodawca szybko zauważył, że dynamicznie rozwijające się państwo może niebawem „zapełnić” cały rejestr, dlatego też zdecydowano się na wydłużenie go do dziewięciu cyfr. Kolejne akty prawne, które wpływały na REGON w czasach PRL-u, to nowelizacje z 17 października 1975 roku oraz z 26 lutego 1982.Po upadku żelaznej kurtyny i transformacji ustrojowej w 1989 roku główną nowelizacją była ustawa o statystyce publicznej z 1995 roku. To właśnie ten akt prawny sprawił, że Rejestr Gospodarki Narodowej dosłownie z dnia na dzień nieco stracił na znaczeniu.


2

Co jeszcze trzeba wiedzieć o bazie REGON?

Jest to indeks, który bardzo płynnie ewoluował wraz z kolejnymi zmianami, jakie zachodziły w polskim porządku prawnym. Rejestr Gospodarki Narodowej „przetrwał” między innymi ostatnią reformę terytorialną, która także wpłynęła na jego kształt.Wraz ze zmniejszeniem liczby województw z 49 do 16, w bazie zwolniło się sporo cyfr identyfikacyjnych, które można było przypisać różnym grupom społecznym. Przykładowo dwie pierwsze cyfry „04” przypisane są teraz dla grup wyznaniowych.


3

Współczesna rola Rejestru Gospodarki Narodowej w biznesie

Mimo tego, że zdecydowana większość przedsiębiorców szybko poda swój indywidualny numer NIP, a nie REGON, to nie oznacza to, że firmy nie korzystają z tego identyfikatora. Wciąż jest on w obiegu, choć jego rola została raczej sprowadzona do funkcji statystycznej, dzięki której ustawodawca może szybko oszacować, jak rozwija się wybrana gałąź przemysłu w danej gminie lub województwie.Czy to oznacza, że baza REGON nie ma żadnej wartości we współczesnym biznesie? Niekoniecznie. To świetny zbiór danych, jeśli szukamy firm z wybranego segmentu rynku, które oferują swoje usługi na przykład w województwie dolnośląskim. W praktyce oznacza to, że z Rejestru Gospodarki Narodowej wiele ciekawych informacji wydobędą na przykład handlowcy, którzy pracują nad personalizowaną propozycją biznesową.Jaka przyszłość czeka bazę REGON? Bez wątpienia nie zniknie ona z polskiego porządku prawnego. Nic nie wskazuje na to, by którykolwiek gabinet rządzący zrezygnował z informacji, które były gromadzone od niemal czterdziestu lat.Rejestr Gospodarki Narodowej czeka długa przyszłość, jednak nie brakuje osób, które twierdzą, że jego rola będzie coraz bardziej marginalna. Raczej nie wrócą czasy, kiedy identyfikator REGON będzie obowiązkowy na przykład na fakturach czy innych dokumentach, jakie funkcjonują w Polsce.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 01.02.2022

Komentarze