Potrącenie na pasach – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Osoba, która została potrącona i poszkodowana podczas przechodzenia przez pasy, może otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jak się o nie ubiegać? Jaka może być jego wysokość

1

Kiedy możliwe jest odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Kiedy możliwe jest odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Pieszy przechodzący przez pasy ma na nich pierwszeństwo. Przysługuje mu ono również wtedy, gdy ma zamiar na nie wejść, według ostatnio wprowadzonych przepisów. Wobec tego w sytuacji, gdy inny uczestnik ruchu nie dochował ostrożności i potrącił pieszego na pasach, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie.Warto jednocześnie wskazać, że istnieją sytuacje, gdy za potrącenie na pasach - https://apo24.pl/ odszkodowanie nie będzie wypłacone, na przykład wtedy, gdy pieszy wszedł na nie bez sprawdzenia, czy coś nie jedzie, ponieważ korzystał z telefonu komórkowego.


2

Wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach

Gdy doszło do potrącenia na pasach, wtedy wysokość odszkodowania dla poszkodowanej osoby może być zależna od szeregu czynników.Wysokość odszkodowania jest obliczana przede wszystkim na podstawie doznanych szkód osobowych oraz majątkowych, czyli utraty stanu zdrowia, zniszczenia mienia. Pod uwagę bierze się między innymi koszty leczenia, rehabilitacji, leków, dojazdów, utraconych dochodów ze względu na brak możliwości podjęcia pracy, zniszczonego mienia jak telefon, doznanego bólu i cierpienia.W przypadku, gdy potrącenie na pasach spowodowało u poszkodowanego trwały uszczerbek na zdrowiu wymagający regularnej rehabilitacji, leczenia, można też ubiegać się o comiesięczną rentę.Odszkodowanie mogą też otrzymać osoby bliskie po śmierci poszkodowanego, który został potrącony na pasach.


3

Odszkodowanie za potrącenie pieszego – jak rozpocząć procedurę?

Zasadniczo odszkodowania za potrącenie na pasach wypłacają ubezpieczyciele sprawców, dlatego też to właśnie do towarzystwa ubezpieczeniowego trzeba będzie się zwrócić ze swoim żądaniem.Warto pamiętać o tym, że konieczne będą dowody poniesionych kosztów, a także dokumenty potwierdzające stan zdrowia. Na tej podstawie będzie można wnioskować o wypłatę konkretnej sumy.Tego typu sprawy bywają skomplikowane, dlatego wielu poszkodowanych decyduje się na pomoc prawnika. Obecnie działają specjalne kancelarie prawne, które specjalizują się w takich przypadkach. Są one określane jako kancelarie odszkodowawcze. Zapewniają one pełną pomoc osobom, które zostały poszkodowane, na przykład przez potrącenie na pasach, i chcą ubiegać się o odszkodowanie. Wtedy prawnik zapewni pełną obsługę, w tym przygotuje pisma i będzie reprezentował swojego klienta podczas rozprawy w sądzie.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 08.08.2022

Komentarze