Język bośniacki - kiedy możemy go wykorzystać?

Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki język słowiański jest językiem najmłodszym? Jest to język bośniacki. Można też śmiało powiedzieć, iż jest to najbardziej orientalny język spośród wszystkich słowiańskich języków. Orientalność ta wynika z obecności wielu turycyzmów, a więc zapożyczeń z języka tureckiego, które są bardzo powszechne w języku bośniackim. Co jeszcze warto wiedzieć o tym ciekawym języku?

1

Język bośniacki w praktyce

Język bośniacki w praktyce

O języku bośniackim możemy mówić w zasadzie od czasu rozpadu Jugosławii, kiedy to na skutek powstania dwóch nowych podmiotów państwowych wystandaryzowały się także dwa nowe języki. W wyniku tych historycznych wydarzeń możemy dziś mówić o pojawieniu się języka czarnogórskiego i języka bośniackiego, które to pojawiły się na bazie dialektu sztokawskiego. Dziś możemy powiedzieć, iż językiem bośniackim posługują się głównie Boszniacy (bośniaccy muzułmanie), a sam język zalicza się do zachodnich języków południowosłowiańskich. Język bośniacki, obok chorwackiego i serbskiego, jest trzecim językiem uznanym za urzędowy w Bośni i Harcegowinie. Dopuszczany jest także do użytku urzędowego w Czarnogórze. Początki standaryzacji języka bośniackiego to lata 90. XX wieku, kiedy to wydano pierwszy słownik oraz gramatykę akademicką. Bezpośrednio wiąże się z tym to, iż zaczęto elaborować ten język oraz nauczać go. Za podstawę języka bośniackiego uznaje się poddialekt wschodnioharcegowiński. Poza zapożyczeniami z języka tureckiego, bardzo dużo znajdziemy w języku bośniackim zapożyczeń także z języków perskiego i arabskiego. Język bośniacki zapisywany jest w alfabecie łacińskim, choć dopuszcza się, by zapisywać go także serbską cyrylicą- tzw. bosanczica. 
Kto używa języka bośniackiego? Otóż językiem bośniackim posługują się Bośniacy, którzy nie deklarują przynależności etnicznej do konstytutywnych grup etnicznych w Bośni i Harcegowinie- posługują się nim także bośniaccy muzułmanie. Można dziś śmiało przyjąć, iż językiem bośniackim posługuje się ogółem około 4 mln osób. Kwestia języka jest dla tych osób niezwykle ważna, gdyż buduje silnie ich tożsamość. Można przyjąć, iż język bośniacki jest mieszanką języków bałkańskich, a jego dość charakterystyczną cechą jest wyrazisty akcent.
Na polskich uniwersytetach można uczyć się języka bośniackiego w ramach zajęć z filologii chorwackiej.


2

Tłumaczenia języka bośniackiego

Tłumaczenia języka bośniackiego są tak samo pożądane jak i każdego innego języka, choć biur oferujących tłumaczenia tego języka nie jest wiele. Czasem tłumaczeniami bośniackimi zajmują się osoby posługujące się na co dzień językiem serbskim lub chorwackim- podobno prawdziwy Bośniak zawsze to wyłapie. Na język bośniacki i z języka bośniackiego tłumaczy się standardowo w biurach tłumaczeń umowy, artykuły, dokumenty firmowe i biznesowe, korespondencję handlową, strony www, katalogi, instrukcje czy pisma naukowe. Dokonuje się tłumaczeń tak pisemnych jak i ustnych. Dobre biura tłumaczeń, które fachowo zajmują się językiem bośniackim oferują oczywiście wszelkie rodzaje tłumaczeń - tłumaczenia medyczne, prawne, techniczne, tłumaczenia literatury czy tłumaczenia związane z informatyką, etc. Tłumaczenia bośniackiego wykonywane są zarówno dla urzędów i instytucji jak i dla klientów indywidualnych. 


3

Cena tłumaczeń języka bośniackiego jest oczywiście uzależniona od czasu realizacji zlecenia, wielkości tekstu, rodzaju tekstu jak i dziedziny. Jedna strona tłumaczenia wynosi (średnio):

  • z języka bośniackiego na polski - ok. 70 zł,


  • z języka polskiego na bośniacki - ok. 75-80 zł. 
Ze względów historycznych i tożsamościowych Bośniacy są dość czuli na temat swojego języka - poprawności jego użycia i uznania. Dlatego też, gdyż zamierzamy zlecić tłumaczenie tekstu na lub z języka bośniackiego, powinno się to zlecać prawdziwym specjalistom, native speakerom lub osobom, które choć jakiś czas mieszkały na terenie, gdzie używany jest tenże język. Każdy biznesmen, prawnik czy naukowiec wie, jaką wagę ma dobrze wykonane tłumaczenie - pozwala adekwatnie oddać sens dokumentu jak i czasem decyduje o powodzeniu czy niepowodzeniu jakiegoś projektu biznesowego. 


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 28.12.2020

Komentarze