Jak znaleźć informację o tym kto ogłasza konkurs na środki unijne?

Słyszymy o tym, że pieniądze unijne są, ba wręcz leżą na ulicy :) Ale jak zacząć, żeby dobrze skończyć (niestety najczęściej bywa, że od powodzenia całego przedsięwzięcia zależy sposób jego rozpoczęcia), warto poczytać o tym jak się do tej materii zabrać.

1

Najpierw zaczynamy od sprawdzenia Numeru Działania i Programu Operacyjnego (są różne aplikacje dostępne w internecie, które bez kłopotu rozwiążą sprawę lub można skorzystać ze strony http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl).


2

Wybór Programu Operacyjnego, jest bardzo intuicyjny - np. Kapitał Ludzki, czy Innowacyjna Gospodarka.

Tak samo wygląda wybór Działania.


3

Kiedy określimy te dwie rzeczy zabieramy się za sprawdzenie tego, która instytucja "rozdaje" pieniądze.

Żeby się tego dowiedzieć musimy zapoznać się z Szczegółowym Opisem Priorytetów dedykowanym dla każdego Programu Operacyjnego. (dostępne na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl)


4

I już prawie jesteśmy w domu :)

W Spisie treści Szczegółowego Opisu Priorytetów (SzOP) odnajdujemy określone wcześniej Działanie.

Na początku tabeli dot. interesującego nas działania szukamy informacji o Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Jeśli widnieje informacja o Instutucji Pośredniczącej II stopnia to oznacza, że Instytucja Pośrednicząca oddelegowała obowiązki związane z konkursem właśnie do IP II.

W uproszczeniu - jeśli jest info o IP II stopnia, to jest to właściwa instytucja ogłaszająca konkurs.

Jest to ogólna interpretacja - w razie wątpliwości proszę pisać na forum grupy Dotacje unijne - pytania i odpowiedzi, wówczas rozpatrzymy każdy przypadek indywidualnie.


5

Jak już jesteśmy w posiadaniu tej informacji możemy swobodnie poruszać się po stronie interntowej wskazanej instytucji, szukać terminu konkursu i przygotowywać aplikację.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 21.11.2009

Komentarze

ok

Ostatnio zmieniony: 2013-05-30 22:40:38

interesujące :D

Ostatnio zmieniony: 2013-03-15 11:04:07

warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-02-25 15:06:01

Ciekawe:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-19 22:47:31

warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-02-11 20:25:53

Modny temat

Ostatnio zmieniony: 2013-02-10 19:23:14

na czasie bardzo

Ostatnio zmieniony: 2012-11-11 17:29:11