Jak wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny?

Duża część społeczeństwa staje przed wyborem Otwartego Funduszu Emerytalnego. Jednak wiele osób nie posiada pełnej wiedzy z tej dziedziny. Czytając moją poradę dowiecie się krok po kroku jak rozsądnie wybrać OFE, nie ulegając często namowom agentów różnych funduszy.

  • www.money.pl (zakładka Porównaj OFE)
1

Obecnie na rynku jest 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych. Kluczową kwestią przy wyborze jest stopa zwrotu, mówiąc prostszym językiem zysk jaki wypracował dany fundusz przez pewien okres czasu. Gdy zapisujemy się pierwszy raz do funduszu powinniśmy spojrzeć przede wszystkim na stopę zwrotu od początku działalności funduszu, czyli od 1999 roku. Mamy w tym momencie możliwość szczegółowego podglądu zysku jaki wypracowywał dany fundusz emerytalny w poszczególnych okresach czasu. Z ekonomicznego punktu widzenia trochę inaczej wygląda sprawa, gdy postanawiamy zmienić fundusz emerytalny. Pamiętajmy, że po upływie 2 lat możemy dokonywać takiej zmiany bezpłatnie. W tym względzie najrozsądniej jest spoglądać na zyski docelowego funduszu, do którego chcemy przejść przez ostatnie 2 lub 3 lata, gdy widzimy w ostatnim czasie tendencje zwyżkowe, podczas gdy inne fundusze notują duże spadki, mimo tego, że zajmują przykładowo pozycję w pierwszej trójce biorąc pod uwagę zysk od początku istnienia. Możemy, a nawet powinniśmy myśleć jak inwestor, gdyż lepiej przejść do takiego funduszu na 2 lata, zaś gdy zacznie on gorzej prosperować możemy bezpłatnie dokonać zmiany.


2

Zwracajmy też uwagę na prowizje pobierane przez fundusz za zarządzanie naszymi środkami, bo jest to też bardzo ważna sprawa!. Czym mniejsza prowizja tym oczywiście lepiej dla naszego przyszłego portfela emerytalnego (od 4 do 7 procent).


3

Bardzo ważna sprawą jest też zawartość portfela inwestycyjnego poszczególnych funduszy. Zwracajmy uwagę na takie szczegóły jak procent inwestycji w akcje przez fundusz i procent inwestycji w obligacje przez fundusz. Zwłaszcza w czasach kryzysu powinniśmy raczej postawić na fundusz, który posiada więcej obligacji w swoim portfelu. Obligacje to jeden z najbezpieczniejszych sposobów oszczędzania pieniędzy.


4

Pamiętajmy, każdy z nas ma większą czy mniejszą wiedzę ekonomiczną, dlatego też używajmy własnych umysłów. W tym aspekcie dodam też, że nie każdy musi zgodzić się z przedstawionym przeze mnie sposobem wyboru funduszu.


5

Uwagi i spostrzeżenia

  • brak


Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 06.08.2009

Komentarze