Jak wybrać kredyt hipoteczny?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być gruntownie przemyślana. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny jest poważnym, długoterminowym zobowiązaniem finansowym, które przyjdzie nam spłacać przez kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jak zatem przygotować się do wyboru oferty na kredyt hipoteczny, której warunki najbardziej będą odpowiadały naszym wymaganiom i oczekiwaniom finansowym?

1

Bank klienta

Bank klienta

Jeśli prowadzimy już aktywną współpracę z bankiem, posiadamy w nim konto osobiste, bądź inne produkty finansowe, albo korzystaliśmy z karty kredytowej lub kredytu gotówkowego w tym samym banku, możliwe, że uzyskamy w nim korzystną ofertę kredytową. Bank na podstawie dotychczasowej historii współpracy będzie mógł zaoferować klientowi niższą prowizję za przystąpienie do kredytu lub w ogóle z niej zrezygnować, tańsze ubezpieczenia, czy nawet niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego.


2

Doradca finansowy

Doradca finansowy

Korzystną ofertę kredytu hipotecznego możemy otrzymać u doradców kredytowych, np. w Open Finance czy w firmie Expander. Obie firmy świadczą bezpłatne usługi dla klientów w zakresie doboru kredytów hipotecznych z banków działających w Polsce. Doradca doskonale zna ofertę banków i jest w stanie wybrać taką, która będzie odpowiednia dla klienta zgłaszającego się o pomoc. Dodatkowo, doradca kredytowy ma silniejszą pozycję w negocjacjach z bankiem oprocentowania zobowiązania i innych parametrów kredytu, istotnych z punktu widzenia klienta.


3

Negocjacje ceny

Negocjacje ceny

Niewielu przyszłych kredytobiorców zdaje sobie sprawę z tego, że większość parametrów kredytu hipotecznego podlega negocjacjom z doradcą bankowym. Aby móc przystąpić do negocjacji, trzeba jednak spełniać podstawowe warunki banku do zaciągnięcia kredytu, np. mieć zdolność kredytową i pozytywną historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej, oraz dysponować wkładem własnym. Bez oszczędności na realizację inwestycji mieszkaniowej, nie będziemy mieli większych szans na prowadzenie negocjacji oprocentowania czy prowizji bankowej, a na dodatek przyjdzie nam zapłacić obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Już wkrótce, minimalny, wymagany wkład własny, zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego ma wynosić 5%, a w kolejnych latach 10, 15 i 20% w 2017 roku. Bez wkładu własnego nie będzie możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego.


4

Nie tylko oprocentowanie

Podstawowym błędem popełnianym przy wyborze kredytu hipotecznego przez przyszłych kredytobiorców, jest porównywanie ofert uzyskanych w różnych bankach tylko pod kątem oprocentowania zobowiązania hipotecznego. Oprocentowanie nie jest bowiem jedynym kosztem, jaki kredytobiorca ponosi przy zaciąganiu kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym.
Oprocentowanie złożone jest z dwóch elementów – stawki rynkowej WIBOR (dla kredytów złotowych) i marży ustalanej przez bank. Marża powinna być stała w okresie kredytowania, a zmienna jest wyłącznie stawka WIBOR, reagująca na zmiany wysokości głównych stóp procentowych w Polsce.
Miarodajnym wskaźnikiem, który warto zastosować przy wyborze konkretnej oferty kredytu hipotecznego, jest Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania kredytu hipotecznego, nazywana w skrócie RRSO. Pokazuje ona rzeczywiste koszty, jakie poniesie kredytobiorca przy zaciągnięciu kredytu w danym banku. RRSO oprócz oprocentowania, uwzględnia koszty ubezpieczeń obowiązkowych przy kredycie czy prowizję za przystąpienie do kredytu. Ponadto, kredytobiorca w niektórych bankach poniesie koszty rozpatrzenia wniosku czy koszty operatu szacunkowego dla wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.
Przy wyborze kredytu warto negocjować stawki oprocentowania, czy prowizji bankowych, aby koszty kredytu były jak najmniejsze. Trzeba też sprawdzić przy wyborze konkretnej oferty, czy bank wymaga wykupienia dodatkowych ubezpieczeń, które zwiększą koszty kredytowe. Mogą to być:
• Ubezpieczenie pomostowe, do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości,
• Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego, płacone do momentu spłaty części kapitału kredytu odpowiadającej wkładowi własnemu wymaganemu przez bank,
• Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
• Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy,
• Ubezpieczenie od utraty pracy dla kredytobiorcy,
• Ubezpieczenie nieruchomości od włamania.


5

Programy kredytów preferencyjnych

Programy kredytów preferencyjnych

Z dniem 1 stycznia 2014 roku zapowiadane jest przez rząd uruchomienie programu dopłat kredytowych „Mieszkanie dla Młodych”. Zdaniem ekspertów, dopłaty mogą zlikwidować dla kredytobiorców problem posiadania wkładu własnego. Nie jest jednak takie pewne, czy oczekiwanie na uruchomienie programu jest zasadne, bowiem Komisja Nadzoru Finansowego zamierza zaostrzyć warunki kredytowania. W 2014 roku konieczne będzie posiadanie co najmniej 5% wkładu własnego, a kredyt hipoteczny nie będzie można zaciągnąć na okres dłuższy niż 35 lat. Ponadto, „Mieszkanie dla Młodych” prawdopodobnie będzie kierowane wyłącznie do kredytobiorców, którzy będą chcieli kupić mieszkanie z rynku pierwotnego. Dla rynku wtórnego pozostanie wybór kredytów na dotychczasowych zasadach, bez wsparcia finansowego ze strony państwa.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 10.10.2013

Komentarze