Jak uzyskać z PFRON dotację na rozpoczęcie własnej działalności ?

W Polsce, wśród niepełnosprawnych, panuje największe bezrobocie w całej Europie. Nie ma dla nich miejsc pracy, z reguły nie posiadają też wystarczających funduszy na rozpoczęcie własnej działalności. Jednak nie jest tak całkiem beznadziejnie. PFRON – czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizuje wiele programów pomocowych. Między innymi przewiduje pomoc finansową w realizacji własnego przedsiębiorstwa.

  • wniosek o dotację
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • biznes - plan
  • zaświadczenia o niezaleganiu we właściwych urzędach
  • dowód osobisty
1

O pomoc może ubiegać się osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy. Może jednorazowo otrzymać z Funduszu środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości, jaka umożliwi, wg przedstawionego biznes – planu , sfinalizowanie przedsięwzięcia, maksymalnie do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.


2

Wniosek mogą składać osoby, które :
1. nie korzystały ze środków PFRON lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej;
2. nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3. nie zalegają z opłacaniem w terminie podatków;
4. nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).


3

Potrzebne dokumenty

1. wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Wzór określony Rozporządzeniem MPiPS z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Dz.U. Nr 194, poz.1403
2. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.
3. biznes – plan przedsięwzięcia;
4. oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej de minimis;
5. kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub obiektów przeznaczonych pod planowaną działalność (umowa najmu, dzierżawy, akt własności itp.
6. dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków np. zaświadczenia poręczycieli o dochodach


4

Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. Oferowana pomoc PFRON, dostępna jest w postaci bezzwrotnej dotacji, lub nisko oprocentowanej pożyczki. Pożyczka, spłacana w dogodnych ratach, z możliwością karencji, może być w połowie wysokości umorzona po dwóch latach, jeśli działalność jest nadal prowadzona.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 10.09.2009

Komentarze

cenne wzkazówki

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 21:30:43

cenne

Ostatnio zmieniony: 2013-02-15 15:47:43

Porada wartościowa

Ostatnio zmieniony: 2013-02-11 21:00:42

Kropla w morzu potrzeb.

Ostatnio zmieniony: 2013-01-07 21:45:27

A co z dotacjami na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych
Mam córkę po operacji guza mózgu była już na rehabilitacji,ale chciałam ćwiczyć z nią w domu lecz nie mam
sprzętu na razie udało mi się kupić wysięgnik do ćwiczeń rąk,a chciałabym jeszcze zakupić rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.
Dodam,że córka po operacji ma dysfunkcje ruchową prawostronną najbardziej zależy mi na sprzęcie do ćwiczeń całej ręki łącznie z dłonią.
Proszę o poradę gdzie mogłabym otrzymać taką dotacje ,na razie otrzymałam dotacje z PFRON na remont łazienki ,ale potrzebny jest również sprzęt do ćwiczeń.

Ostatnio zmieniony: 2012-07-27 12:35:23

Bardzo cenna porada :o) Pozdrawiam serdecznie

Ostatnio zmieniony: 2012-01-30 09:51:01

bardzo przydatne rady

Ostatnio zmieniony: 2011-08-11 16:25:07

Moim zdaniem każdy sposób na otrzymanie wsparcia finansowego działalności gospodarczej jest dobry o ile jest zgodny z prawem! Dobrze, że powstają nowe źródła finansowania.

Ostatnio zmieniony: 2011-03-24 16:30:05

A czy osoby niepełnosprawne, które mają przyznaną rentę - i pobierają - też mogą się ubiegać o te pieniądze?

Ostatnio zmieniony: 2010-09-13 11:00:20