Jak stosować zlecenia Stop-Loss?

Bardzo ważne podczas gry na giełdzie jest zarządzanie ryzykiem. Zlecenia Stop-loss mają na celu ochronę naszego kapitału, gdy ceny akcji gwałtownie spadają (np. wskutek ogłoszenia bankructwa firmy, fatalnych wyników finansowych, bądź też innych niekorzystnych informacji dotyczących naszej spółki(ek).

  • Rachunek maklerski, akcje.
1

Logujemy się u naszego brokera a następnie udajemy się do panelu gdzie zarządzamy portfelem posiadanych akcji np. w mbanku jest to Inwestycje--> Wejdź online--> Sprzedaż papierów--> tutaj wybieramy papiery przeznaczone do sprzedaży.


2

Gdy już wybraliśmy walor przeznaczony do sprzedaży musimy wypełnić następujące pola: liczba ( ilość akcji danej spółki przeznaczonych do sprzedaży), Limit ceny, Limit aktywacji należy również ustalić datę sesji oraz datę ważności zlecenia.


3

W polu Limit ceny podajemy naszą minimalną cenę za jaką jesteśmy skłonni sprzedać akcje naszej spółki. Należy tutaj mieć na uwadze, że może nie znaleźć się nikt kto zechce kupić nasze walory za cenę wyższą niż limit ceny. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas "panicznej" wyprzedaży. Chcąc się przed tym uchronić nie podajemy limitu ceny a zaznaczamy opcję PKC (sprzedajemy po każdej cenie, czytaj " za wszelką cenę"). Zlecenie PKC posiada najwyższy priorytet ze wszystkich zleceń.


4

Pole limit aktywacji wypełniamy ceną, która uaktywni nasze zlecenie gdy cena akcji (cena zawarcia ostatniej tranzakcji) zrówna się z ceną określoną w tym polu. Zostanie zawarta wtedy transakcja po kursie równym lub niższym od ceny limitu aktywacji ale nie niższym niż cena podana w polu limit ceny (jeśli oczywiście została podana).


5

Uwagi i spostrzeżenia

  • Osoby pragnące popraktykować składanie zleceń mogą posłużyć się kontem demo np. http://demo.mbank.pl/

  • Należy pamiętać, że Limit aktywacji >= Limit ceny (dla sprzedaży akcji).

  • Zlecenie jest ważne w arkuszu zleceń od daty sesji do daty ważności zlecenia.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 08.02.2011

Komentarze