Jak rozsądnie inwestować w obligacje skarbowe?

Rynek inwestycyjny w naszym kraju- podobnie zresztą jak i na świecie- daje nam prawdziwie nieograniczone możliwości. Okazuje się jednak, że w dobie wyjątkowo niskich stóp procentowych, praktycznie każdy inwestor poszukuje względnie bezpiecznej "przystani", która pozwoli mu w rentowny sposób ulokować swój kapitał. Wiadomo, że lokaty bankowe nigdy nie były i z pewnością nie będą skutecznym sposobem na to, by uzyskiwać zadowalające stopy zwrotu. To samo można powiedzieć o obecnym rynku nieruchomości, na którym ceny wydają się być wyjątkowo niestabilne. Właśnie z tego powodu, coraz więcej zainteresowania wzbudzają obligacje skarbowe. Choć nie jest to zupełnie nowe aktywo na rynku inwestycyjnym, to jednak sprawia ono inwestorom wiele problemów. Wobec tego jak rozsądnie inwestować w obligacje skarbowe?

1

Czy dokładnie wiadomo czym są obligacje skarbowe?

Czy dokładnie wiadomo czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe doczekały się swojej czysto ekonomicznej definicji, która jednak dla większości z nas jest zupełnie niezrozumiała. Wobec tego w największym uproszczeniu obligacje skarbowe należy uznać za papiery wartościowe. Jednocześnie są to papiery, których jedynym i głównymi emitentem jest państwo. Wobec tego, jeśli nabywamy i inwestujemy w obligacje skarbowe, to państwo zaciąga względem nas dług, by pozyskać potrzebny kapitał. Jednocześnie takie "pożyczki" państwa od inwestorów nie były by dla tych drugich opłacalne gdyby nie to, że państwo zdecyduje się zwrócić zaciągnięty dług wraz z odsetkami. Właśnie dlatego inwestowanie w obligacje skarbowe po prostu się opłaca!


2

Inwestowanie w obligacje? Tylko z pomocą domu maklerskiego

Kolejną istotną kwestią, którą powinni wiedzieć inwestorzy to sam fakt, że nabywanie obligacji skarbowych na własną rękę jest nie tylko nieopłacalne, ale także i niemożliwe. Wobec tego w jaki sposób można je nabyć? Otóż konieczna będzie tu pomoc domu maklerskiego. To właśnie są instytucje, które posiadają odpowiednie uprawnienia do tego, by kupować, a także sprzedawać w imieniu klientów obligacje skarbowe. Pomoc domu maklerskiego to nie tylko sprzedaż i kupno państwowych papierów wartościowych, ale także założenie swoim klientom indywidualnego rachunku maklerskiego. Dodatkowo to właśnie domy maklerskie służą nam fachową pomocą i doradztwem. Wobec tego jeśli nie do końca orientujemy się w obligacjach skarbowych, to właśnie w takiej instytucji możemy dowiedzieć się wszystkiego, co o obligacjach skarbowych powinniśmy wiedzieć, jeszcze zanim zdecydujemy się je wykupić.


3

Które obligacje skarbowe są najbardziej opłacalne?

Warto także wiedzieć, że istnieją różnorodne rodzaje obligacji skarbowych. Co więcej, są one również oprocentowane w odmienny sposób, co może- aczkolwiek nie musi- przynieść inwestorom odpowiednie zyski. Otóż na samym wstępie można powiedzieć, że najmniej opłacalne są obligacje 3-miesięczne OTS. Dlaczego? Otóż ich oprocentowanie w skali roku wynosi jedynie 3% więc dla przykładu można powiedzieć, że jeśli zdecydujemy się zainwestować 100 złotych, to otrzymamy jedynie około 60 groszy zysków. Dość dobrym rozwiązaniem okazują się być więc obligacje roczne lub obligacje 3-letnie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zmiennym oprocentowaniem, które na początku wynosi około 6,5%, a w kolejnych miesiącach będzie ono wynosiło tyle, ile zostanie ustalone przez NBP.  Z kolei obligacje 3-letnie gwarantują stałą i niezmienną stopę procentową na poziomie 6,5%. Oczywiście finalna decyzja należy zawsze do inwestorów, gdyż to oni decydują się "pożyczyć" państwu swój kapitał.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 20.10.2022

Komentarze