Jak rozliczyć podatek VAT?

Po co płacić co miesiąc księgowej za coś, co w bardzo prosty sposób można zrobić samemu? Kilkadziesiąt minut, trochę zabawy z arkuszem kalkulacyjnym i formularz VAT-7 wypełniony.

  • formularz VAT-7 lub VAT-7K
  • Excel
1
Zestawienie sprzedaży VAT Zestawienie sprzedaży VAT

Sporządź zestawienie wszystkich faktur, jakie wystawiłeś w danym miesiącu. Najwygodniej jest to zrobić w arkuszu Excel. Możesz skorzystać z wzoru przedstawionego na zdjęciu.


2
Zestawienie zakupów VAT Zestawienie zakupów VAT

Analogicznie do powyższego, sporządź zestawienie wszystkich faktur, jakie Ty otrzymałeś.


3
Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne

Teraz możesz przystąpić do wypełniania formularza VAT-7. Na początek należy uzupełnić w formularzu podstawowe dane identyfikacyjne:

Pole nr 1: wpisujemy nasz numer NIP.
Pole nr 4 i 5: miesiąc i rok, za który się rozliczamy.
Pole nr 6: urząd skarbowy właściwy dla siedziby naszej firmy.
Pole nr 7: jeżeli składamy deklarację za dany miesiąc po raz pierwszy, zaznaczamy kwadrat [1]; jeżeli jest to korekta poprzednio złożonej deklaracji, stawiamy krzyżyk w pole [2].
Pole nr 8: deklarujemy tutaj formę organizacyjno-prawną naszej firmy – podatnik będący lub niebędący osobą fizyczną.
Pole nr 9: podatnicy nie będący osobami fizycznymi wpisują tutaj pełną nazwę oraz numer REGON; osoby fizyczne – nazwisko, imię, datę urodzenia oraz PESEL.
Część B.2. Tutaj umieszczamy szczegółowe dane adresowe firmy.


4
Podatek należny Podatek należny

Rozliczenie rozpoczynamy od wykazania podatku należnego urzędowi skarbowemu, czyli tego, który my powinniśmy zapłacić od sprzedanych przez nas produktów i usług. Na podstawie zestawienia, jakie sporządziliśmy wcześniej w Excelu, uzupełniamy kolejne rubryki. Liczby należy zaokrąglać do pełnych złotówek – dotyczy to zarówno podstawy opodatkowania, jak i należnego podatku. W polach 42 i 43 podsumowujemy wpisane wcześniej wartości (szczegółowa instrukcja, co należy dodać, znajduje się obok tych pół).


5
Podatek naliczony Podatek naliczony

Następnie dokonujemy rozliczenia podatku VAT, który już został nam naliczony w zakupionych przez nas towarach i usługach.
W pole nr 44 wpisujemy wartość podatku do odliczenia z poprzedniej deklaracji, jeżeli taka sytuacja miała miejsce.
W części D.2. na podstawie zestawienia zakupów uzupełniamy wartości netto nabycia oraz podatek naliczony w otrzymanych przez nas fakturach.
W polu nr 52 sumujemy wartość podatku naliczonego (ten z poprzedniej deklaracji oraz ten, który zapłaciliśmy przy zakupach w danym miesiącu).


6
Ile do zapłaty, a ile do zwrotu? Ile do zapłaty, a ile do zwrotu?

Pora na obliczenie wysokości naszego zobowiązania podatkowego lub kwoty jaka nam się należy do zwrotu z urzędu.
Jeżeli różnica kwot z pozycji 43 i 52 jest większa od zera, wówczas w pole 55 wpisujemy, ile mamy jeszcze do zapłacenia do US. W przeciwnym wypadku to fiskus musi nam zwrócić różnicę, którą wpisujemy w pole 57. Można zażądać zwrotu na rachunek bankowy (pole 58), jest to jednak równoznaczne z bardziej wnikliwą kontrolą ze strony urzędników. Najlepiej przenieść różnicę na następny okres rozliczeniowy (pole 62).


7
Podpis Podpis

Na koniec wystarczy się podpisać i gotowe! Podaj imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz datę wypełnienia formularza. Przy podpisie umieść również pieczątkę firmową.


8

Uwagi i spostrzeżenia

  • VAT trzeba rozliczyć (oraz zapłacić) do 25. następnego miesiąca.

  • Powyższa instrukcja uwzględnia najprostszą sytuację. Twój formularz może się nieznacznie różnić jeżeli np. improtowałeś usługi (np. zakup reklam w Google), nabyłeś środki trwałe, sprzedajesz za granicę itd.

  • Małe podmioty mogą rozliczać VAT w cyklach kwartalnych. Służy do tego formularz VAT-7K.


Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 22.07.2009

Komentarze

Ja rozliczam za pomocą serwisu szybka faktura i mam z głowy :)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-20 20:18:22

super porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 23:14:09

zgadzam się

Ostatnio zmieniony: 2013-01-24 11:40:26

myślę, że księgowej warto zapłacić, aby mieć pewność, że VAT został PRAWIDŁOWO rozliczony, niestety, nie wystarczy zestawić wszystkie faktury. trzeba też wiedzieć, od których kosztów możemy VAT odliczyć w całości, od których w części (jakiej ?), a od których odliczenie bezwzględnie jest niedopuszczalne. taka niewiedza może nas kosztować sporo nerwów i pieniędzy. a propos kontroli przy zwrocie - urząd skarbowy NIE MA PRAWA wzywać podatnika do kontroli tylko ze względy na zwrot podatku. wyjątek stanowi wezwanie do okazania oryginału faktury, przy zakupie środka trwałego. jeśli urzędnik wzywa podatnika do skontrolowania dokumentów z okazji zwrotu, składamy natychmiast pisemną skargę u naczelnika urzędu, gdyż takie działanie jest niezgodne z przepisami.