Jak poprowadzić naradę techniczną, aby proponowane rozwiązania zostały zauważone i zaakceptowane?

Porada dotyczy spotkań o charakterze technicznym i jest uogólniona na utrwalenie wizerunku osobowego i zapewnienie profesjonalnego rozstrzygnięcia problemów technicznych. Polecana jest raczej specjalistom branżystom, niż osobom do kontaktów z klientem.

  • Strój dostosowany do prowadzonej narady. Notatnik, wizytówki. Katalogi i inne próbki
1

Wygląd osobisty i styl wypowiedzi nade wszystko. Osoba prowadząca naradę powinna prezentować jasne i spójne wrażenie, mieć konkretne stanowisko na większość potencjalnych problemów. Uczestnicy powinni wynieść jak największe przekonanie, że narada służyła rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z wykonaniem zadania. Należy wypunktować i zaznaczyć pojawiające się wątpliwości. W trakcie narady należy notować zarówno ostateczną notatkę jak i pojawiające się uwagi. Pominięcie ich może skutkować powrotem do punktu wyjścia i wyraźną nieefektywnością.


2

Strategia nawrotów. Spotkanie nie powinno trwać zbyt długo, jednak jeśli nie zostaną postawione ważne kamienie milowe na drodze do celu, mogą wkrótce wystąpić zjawiska nawrotów. Warto wyważyć pojawiające się problemy techniczne i na bieżąco przeciwdziałać konieczności analizowania zadania od podstaw. Zbyt wiele rotacji doprowadzi do zatarcia się celów Inwestora i straty cennego czasu. Kompromis zawsze bywa lepszy od rozwiązań radykalnych. Klient musi mieć pewność, że wybrał właściwego wykonawcę swoich zamierzeń.


3

Proces przedstawiania własnej wizji efektu technicznego, nie powinien przysłonić obserwacji prze prowadzącego typowego dla człowieka znużenia. Drobne dygresje poprawiające uwagę słuchaczy mile widziane, ale bez przesady. Narada stanowczo musi się zakończyć wyznaczeniem precyzyjnych zakresów odpowiedzialności i terminów wykonania podzadań. Powyższe należy celnie ująć w notatce parafowanej przez wszystkich uczestników narady. Dokument taki posłuży za punkt wyjścia przy kolejnej naradzie na dany temat.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Niezależnie od szczegółowej branży skuteczny tok postępowania.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 11.02.2011

Komentarze

Jakbym czytała podręcznik. Lepiej pisać chyba troszkę bardziej dla ludzi.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-23 15:57:23