Jak poprawić zdolność kredytową?

Czasem w życiu nadchodzi taki moment, że potrzebujemy uzyskać kredyt. Kupujemy pralkę, samochód, dom i potrzebujemy pieniędzy z banku. Jakie informacje na nasz temat sprawdza wówczas bank? Co bierze pod uwagę? Jak możemy poprawić swoją zdolność kredytową?

1

Jakie aspekty analizuje bank (lub inna instytucja kredytowa) podczas oceny naszej zdolności kredytowe? Podstawowe informacje jakie interesują bank to:
- wysokość posiadanych przez kredytobiorcę stałych dochodów (umowa o pracę, kontrakt, emerytura, renta itp.
- wysokość stałych wydatków kredytobiorcy (czynsz, opłaty za media, raty innych kredytów, alimenty itp.
- liczba osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy.
Istotne są również:
- charakter miejsca zamieszkania (stałe zameldowanie, tymczasowe
- posiadanie współmałżonka, jego dochody, istnienie rozdzielności majątkowej;
- korzystanie z kredytów w innych bankach;
- rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu (osobiste, rzeczowe, weksel, poręczenie, gwarancja, zastaw, hipoteka itp.
- cechy osobiste osoby ubiegającej się o kredyt.


2

Załóżmy, że bank zgromadził już potrzebne informacje. Jak teraz jest obliczana zdolność kredytowa (ZK)?
Za pomocą poniższego wzoru:
ZK = (Dn - R - Z) / L
gdzie:
Dn - średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego kredytobiorcy
R - wysokość miesięcznej raty wnioskowanego kredytu (wraz z odsetkami)
Z - miesięczne zobowiązania kredytobiorcy
L - liczba osób w gospodarstwie domowym
Tak uzyskany wynik określa, jaki dochód przypadnie na każdego członka gosp. domowego po spłacie wszystkich zobowiązań. Wysokość tej kwoty jest ustalana odrębnie przez każdy bank.
Uchwalona przez KNF w lutym 2010 tzw. "Rekomendacja T" zaostrzyła kryteria oceny zdolności kredytowej m.in. ustalając, że kredyt może być udzielony jedynie wtedy, gdy 'Dn - R - Z' nie przekroczy 50% miesięcznych dochodów gosp. domowego.


3

Inną metodą używaną przez banki do oceny zdolności kredytowej jest tzw. credit scoring. Jest to ocena punktowa, w której odpowiednie wartości liczbowe przyporządkowane są poszczególnym cechom ilościowym i jakościowym kredytobiorcy. Jednak sposób takiej punktacji i jej analizy jest ustalany indywidualnie w każdym banku.


4

Historię naszych transakcji kredytowych przechowuje BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. BIK wraz z raportami kredytowymi udostępnia bankom oraz SKOK-om również wspomniane powyżej oceny punktowe, które wykorzystywane są w procesie podejmowania przez nie decyzji kredytowych.
Każdy może się zwrócić do BIK o udostępnienie takiej informacji na swój temat. Jednak raport z zakresem informacji zawierającym np. nasza ocenę punktową jest odpłatny.
Nieodpłatnie możemy raz na pół roku zamówić w BIK tzw. "Informację Ustawową", która zawiera podstawowe informacje o naszej historii kredytowej (a także o tym kiedy i jaki bank odpytywał BIK na nasz temat). Warto z tej możliwości korzystać choćby po to by sprawdzić, czy nasze dane są odpowiednio aktualizowane przez banki i SKOK-i oraz czy nie mamy zobowiązań, o których zapomnieliśmy lub z którymi się nie zgadzamy.
Skoro wiemy co wpływa na ocenę naszej zdolności kredytowej, to myślę, że teraz będzie prościej ją poprawić. Nie tylko poprzez zmianę aspektów i wartości ocenianych przez bank, ale także pracując na pozytywną historię kredytową, przechowywaną w BIK.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 12.02.2011

Komentarze

cenne

Ostatnio zmieniony: 2013-02-25 15:18:52

super wskazówki

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 23:10:02

Warto wiedzieć. Bardzo interesująca porada.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-15 20:16:03

Wyczerpujące temat :)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-11 22:18:21

Bardzo dobra porada. Osobiście skorzystam z możliwości nieodpłatnego otrzymania "informacji ustawowej". Nie wiedziałem o tej możliwości.

Ostatnio zmieniony: 2011-03-08 23:30:13

@Damius1
udać co? Aby mieć dobrą historię kredytową, wystarczy poprawnie używać karty kredytowej. Wziąć kredyt 0% na jakieś RTV/AGD i porządnie spłacać. To wszystko zostaje w BIK i buduje nasza opinię solidnego klienta.
A aspekty indywidualne oceniane przez banki.. Cóż, na wysokość wypłaty decydującego wpływu nie mamy, ale na koszty już owszem. Podobnie na cechy osobiste (bo to tez ma znaczenie podczas rozmowy z pracownikiem banku). Myślę, że dobrze tez wiedzieć, że forma zabezpieczenia spłaty kredytu może mieć znaczenie dla warunków jego udzielenia.

Ostatnio zmieniony: 2011-02-17 18:36:42

Spoko tylko że nie każedmu moze się udać ;p

Ostatnio zmieniony: 2011-02-17 16:37:55

Kredyt to naprawdę duży problem w tych czasach. Najelpiej go niebrać, jeżeli nie ma 100% potrzeby. Porada dobra, dziękuje.

Ostatnio zmieniony: 2011-02-17 09:47:44