Jak opodatkować sprzedaż osób fizycznych na rzecz osób fizycznych?

Porada w zakresie sprzedaży przez osoby fizyczne efektów swoich umiejętności, tj. testów, praw dostępu do określonych treści w internecie na rzecz innych osób fizycznych z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1

W obecnym czasie, który nie oparł się panice wywołanej krótkookresowym spowolnieniem gospodarczym, coraz większa liczba osób zainteresowana jest innymi formami zarobkowania.
Jednym z tych sposobów jest sprzedaż innym osobom fizycznym swoich umiejętności za pomocą praw dostępu do napisanych przez siebie artykułów, sprzedaż na zlecenie innych gotowych opracowań, których cena jednostkowa zwykle nie przekracza 100,00 zł.
W związku z tym powstaje zasadnicze pytanie:
Jak rozliczyć się z budżetem państwa, w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wystawienia faktury VAT?
Jak określić czy ww. działalność będzie miała charakter ciągły?


2

Odpowiadając na ww. pytania należy całe to zagadnienie podzielić na dwa czasookresy, tj.

1. do czasu, kiedy zgodnie z definicją art. 5a pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznamy, że nie występuje już pojedyncza sprzedaż - wtedy takie przychody opodatkowane będą zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy pdof, jako przychody z samodzielnej działalności. Będą one musiały być "ujawnione" w zeznaniu rocznym PIT-37,
2. od czasu, kiedy uznamy, iż już prowadzimy działalność gospodarczą.

Trzeba zważyć na fakt, iż w ww. ustawie nie określono pojęcia częstotliwości. Aby stać się podatnikiem, w chwili dokonywania czynności wykazywana winna być intencja dokonywania tej czynności wielokrotnie (wyrok NSA, I S.A./Lu 233/98, z 30 kwietnia 1999)

Można także wystąpić z wnioskiem o interpretację do Ministra Finansów, jednak odpowiedz może (i prawdopodobnie będzie) niekorzystna dla tych osób, które chcą „wysondować rynek”, aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy istnieje zapotrzebowanie na ich pracę. Jako przykład posłuży mi postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 24 listopada 2005 r. o sygnaturze PB1-415/118/05/ED. Dotyczy ono trochę innego stanu faktycznego niż ten przeze mnie prezentowany, jednak w treści została opisana definicja działalności gospodarczej, która jest prezentowana przez organy skarbowe. Krakowski US stanął na stanowisku, że ma ona charakter:
- zarobkowy (podporządkowany regułom opłacalności i zysku),
- ciągły (powtarzalność określonych czynności celem osiągnięcia dochodu),
- zorganizowany (podejmowanie czynności zmierzających do organizacji).


3

Wg mojej oceny początkowa sporadyczna sprzedaż swoich opracowań (przez początkową sprzedaż mam na myśli okres max. 3 miesięcy) nie rodzi znamion działalności gospodarczej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ww. cechy, tj. charakter zarobkowy, ciągły i zorganizowany, muszą być spełnione łącznie.

Muszę jednak zaznaczyć, że sposób zakwalifikowania naszej aktywności zawodowej przez urzędnika skarbowego w dużej mierze zależy od naszej argumentacji. Z doświadczenia wiem, że nawet jedno słowo więcej wypowiedziane przez nadgorliwego podatnika potrafi wpędzić go w duże kłopoty.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 01.12.2009

Komentarze

świetnie napisane

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 23:13:35

Po tytule można wnioskować , że chodzi o handel niewolnikami :D

Ostatnio zmieniony: 2010-08-25 16:32:42