Jak opatentować wynalazek?

Patenty zgłasza się do Urzędu Patentowego - http://www.uprp.pl/ Tylko ta instytucja przyznaje prawa na wyłączność na terenie Polski. Urząd Patentowy rozpatruje wszystkie wnioski w kilku kategoriach: - Wynalazki i wzory użytkowe, - Wzory przemysłowe, - Znaki towarowe, - Oznaczenia geograficzne. W tej poradzie opiszę schemat postępowania gdy chcemy zastrzec i opatentować wynalazek.

1

Musimy zastanowić się czy zabieramy się za wszystkie formalności sami, czy chcemy skorzystać z usług rzecznika patentowego, który za opłatą (dość sporą) zrobi za nas wszystko.


2

Jeżeli będziemy działać sami to najpierw przygotowujemy odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe, a więc:
- podanie o udzielenie ochrony na zgłaszany wynalazek,
- oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa,
- zewnętrzny opis wynalazku (w 3 egz.),
- zastrzeżenie patentowe zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku (w 3 egz.),
- rysunki (jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku),
- pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.


3

Sprawdzamy też koniecznie czy nie naruszamy praw wyłączności (czyli czy nasz patent nie narusza innych, już istniejących patentów) w bazach Urzędu Patentowego, w bazach europejskich i międzynarodowych.


4

Zgłoszenia dokonujemy w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli dokumenty przesyłamy elektronicznie to tylko przez stronę Urzędu Patentowego RP i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.


5

Urząd Patentowy pobiera opłaty, na dwóch etapach postępowania:
- na etapie zgłoszenia - opłaty jednorazowe (przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa patentowego),
- dla kolejnych okresów ochrony - opłaty okresowe (po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa patentowego).


6

Opłaty jednorazowe przy zgłoszeniu wynalazku:
- podstawowa stawka to 550 zł, a drogą elektroniczną - 500 zł.
- możemy zapłacić mniej, nawet do 30% jednak musimy wykazać Urzędowi Patentowemu, że nie jesteśmy w stanie ponieść w całości tej opłaty,
- w przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%,
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków – 25zł,
- za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa – 100zł.


7

Patent na wynalazek trwa 20 lat od daty zgłoszenia, a warunkiem utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony.
Opłaty wpłacasz po odbiorze decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.
Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu.
Opłaty kształtują się od 480zł za pierwsze 3 lata do 1550zł za 20 rok ochrony.


8

Po uzyskaniu patentu na wynalazek otrzymujemy prawo wyłącznego korzystania (monopolu) z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie całej Polski.
Jeżeli ktoś chce korzystać z naszego patentu, musimy się na to zgodzić i udzielić mu licencji upoważniającej.
Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego, a informacja o jego udzieleniu publikowana jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 18.11.2011

Komentarze

dobrze wiedzieć, chociaż nie wiem czy grozi mi abym coś wynalazła :). Ciekawa porada.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-23 15:50:33

Nie wiedziałem, że to takie kosztowne aż... Nawet jak na coś wpadniesz, a nie masz pieniędzy to i tak licho wszystko weźmie. Po prostu Polska.

Ostatnio zmieniony: 2012-07-12 14:18:58

Dziękuję. Teraz tylko trzeba wpaść na jakiś genialny pomysł i szybko opatentować :)

Ostatnio zmieniony: 2012-01-24 18:06:00

Porada bardzo ciekawa. W ważnych punktach napisane wszystko bardzo zrozumiale. Gdbybym zgłaszała taki patent, to z pomocą tych wskazówek nie miałabym poroblemu. Pozdrawiam

Ostatnio zmieniony: 2012-01-22 11:36:48