Jak odliczyć prorodzinną ulgę od podatku?

Kwota tej ulgi zależy od liczby dzieci, jakie pozostają na naszym utrzymaniu. Prorodzinna ulga jest wspólna dla obojga małżonków, więc odliczają ją ojciec lub matka. Na każde dziecko rocznie możemy odliczyć 1 112,04 zł, czyli miesięcznie 92,67 zł, a dziennie 3,09 zł.

1

Musimy wiedzieć, że z ulgi korzystają rodzice rozliczający się z podatku na PIT- 37 i PIT-38 na zasadach ogólnych.


2

W załączniku do zeznania podatkowego musimy podać liczbę dzieci, ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL.


3

Zabierzmy też odpis aktu urodzenia dziecka (ew. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej). W razie kontroli te dokumenty są wymagane przez urząd skarbowy. Weźmy też zaświadczenie, że pełnoletnie dziecko uczy się.


4

Musimy wiedzieć, że bez względu na wiek dziecka ulga przysługuje rodzicom dzieci którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jednak warunkiem jest to, że dzieci te w roku podatkowym nie uzyskały przychodu podlegającego opodatkowaniu przekraczającego 3089 zł brutto.


5

Również, gdy dziecko nie uzyskało powyżej wymienionego dochodu i nie ukończyło ono 25 roku życia i nadal się uczy to przysługuje rodzicom ulga od podatku.


6

Możemy także skorzystać z ulgi na noworodka, wówczas do wypełnionego PIT 37 lub PIT 38 musimy jeszcze dołączyć PIT 0.


7

Liczy się to następująco: np. gdy dziecko urodziło się w maju 2010 roku, jego matka może skorzystać z ulgi tylko w pewnej części (w tym przypadku odliczeniu podlega 8/12 ulgi, gdyż ulga rozliczana jest miesięcznie). Miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł.


8

Także na dzieci, których rodzice rozwiedli się przysługuje ulga- otrzymuje ją rodzic, z którym zamieszkuje dziecko (nawet wtedy, gdy wyrokiem sądu ma ono mieszkać u drugiego rodzica).


9

W sytuacjach wątpliwych, gdy rodzice składają sprzeczne oświadczenia co do miejsca zamieszkania dziecka, organ podatkowy może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka.


10

W sytuacji, gdy oboje rozwiedzeni rodzice mieszkają w trakcie roku podatkowego z dzieckiem, to oboje zachowują prawo do ulgi prorodzinnej.


11

Tak samo jest w przypadku, gdy rodzice mieszkają osobno, a dziecko przez część roku podatkowego zamieszkuje u każdego z nich (każdy rodzic może odliczyć wówczas odpowiednią część przysługującej mu ulgi podatkowej).


12

Pamiętajmy, że jeśli rozwiodłaś/eś się w zeszłym roku i samotnie wychowujesz dzieci, to wspólne rozliczenie podatkowe z dziećmi będzie możliwe dopiero po roku 2011.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 22.02.2011

Komentarze

to tylko jest dobre dla bogatych

Ostatnio zmieniony: 2013-04-12 15:59:09

I moja jedna uwaga, aby starać się w ogóle o zwrot takiego podatku, najpierw trzeba mieć go odprowadzonego przez pracodawcę lub ZUS. Z doświadczenia wiem, że wielu pracodawców, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie jest duże bezrobocie, zatrudnia ludzi na pół etatu, po to, aby właśnie tego typu opłat nie odprowadzać. I tak zarabiając marne grosze, możemy dodatkowo tylko pomarzyć o jakimkolwiek zwrocie czy uldze. A nie wiem, jak jest z PIT38, ale jeżeli chodzi o PIT37, to przy każdym odliczaniu ulgi na dziecko trzeba załączać PIT0.

Ostatnio zmieniony: 2012-04-12 14:14:59

właśnie . wszystko zabrać . tylko kasować podatki . Brak słow

Ostatnio zmieniony: 2011-11-03 07:27:27

już niedługo i tej ulgi nie będzie :/

Ostatnio zmieniony: 2011-03-01 10:36:33